GP.VĨNH LONG: Thư Mục Vụ Tháng 02

1/31/2016 10:08:38 AM
Thư Mục Vụ Tháng 02: Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót

  

Vĩnh Long ngày 25.01.2016

Kính gửi: Quý Cha
              Quý Tu sĩ nam nữ

              Và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long

 

V/v Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót

 

Anh chị em thân mến,

 

Tháng trước tôi có dịp nói với anh chị em những nét tổng quát về lý do và mục đích Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót. Tháng nầy, tôi đề cập đến thuật ngữ Lòng Thương Xót trong Tông Sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót.

 

Tông Sắc nầy nêu lên bốn ý nghĩa của thuật ngữ “Lòng Thương Xót”: - Lòng Thương Xót là lời mặc khải Mầu Nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh; - Lòng Thương Xót là hành động chung cuộc và tối thượng, qua đó Thiên Chúa sẽ gặp gỡ chúng ta. - Lòng Thương Xót chính là quy luật nền tảng được đặt vào trái tim con người khi con người nhìn nhau với đôi mắt chân thành; - Lòng Thương Xót là con đường nối kết Thiên Chúa với con người, mở ra cho con người niềm hy vọng được Thiên Chúa yêu thương cho dù con người tội lỗi (số 2).

 

Lòng Thương Xót trong tiếng La Tinh: - Misereri (thương hại)- Cor, cordis (trái tim). Nó có nghĩa : Lòng Thương Xót là có trái tim nhạy cảm, thương hại trước những cảnh khốn khổ, trước những đau khổ đủ mọi hình thức thể xác lẫn tâm hồn của những người nghèo: thể xác sống thiếu thốn, tinh thần sống trong sự yếu đuối, trong sự nguội lạnh trễ nải và  trong tội lỗi. Trái tim luôn luôn rộng lượng tha thứ cho những ai hoán cải. Trái tim nầy không bị giản lược vào những tình cảm suông, nhưng là một trái tim hành động trong ý muốn và trong việc làm. Trái tim nầy thúc đẩy phải làm điều gì đó để làm dịu bớt, hoặc làm mất đi sự khốn khổ của tha nhân như làm cho chính mình. Một trái tim hướng về những người nghèo.

 

Trái tim gương mẫu trong loại nầy là Trái tim của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn thương xót con người vì con người sống trong những giới hạn của mình, trong sự yếu đuối của mình. Tất cả chúng ta đều là kẻ có tội. Con người là những người nghèo khổ trước mặt Thiên Chúa, con người cần được thương xót. Hành động của tình yêu Thiên Chúa là việc Ngài gửi Con của Ngài để dẫn đưa tất cả mọi người trở về với Ngài. Cho nên, việc mặc khải mầu nhiệm Ba Ngôi cho con người; việc cho con người gặp gỡ, nối kết với Thiên Chúa, việc mở ra cho con người niềm hy vọng được yêu thương; việc con người nhìn nhau với đôi mắt chân thành là thể hiện Lòng Thương Xót, không chỉ trong tâm trí nhưng còn trong việc làm nữa.

 

Ước gì mọi người chúng ta cùng suy gẫm những ý nghĩa của Lòng Thương Xót trong tháng nầy.

 

Nhân dịp đầu năm mới Bính Thân, chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, xin Chúa cho chúng ta biết suy nghĩ, biết thực hiện lòng thương xót lẫn nhau trong suốt Năm Thánh này và suốt cả đời chúng ta, như Chúa đã thương xót chúng ta.

 

+ Phêrô Huỳnh Văn Hai

Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang