GP.VĨNH LONG: Thư Mục Vụ Tháng 01 Năm 2013

1/11/2013 3:39:57 AM
V/v Tin vào Chúa Giêsu Kitô để được cứu độ

DC-TomaNguyenVanTan.jpg

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3/2
Vĩnh Long

Ngày 29.12.2012


V/v Tin vào Chúa Giêsu Kitô để được cứu độ


Kính gởi : Các Linh Mục,
Các Tu Sĩ,
Anh Chị Em giáo dân Địa Phận Vĩnh Long

"Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến đỗi đã thí ban Người Con Một, ngõ hầu phàm ai tin vào Người thì khỏi phải hư đi, nhưng được co sự sống đời đời" (Gioan 3,16)


1. Ai đã có dịp đến các bệnh viện vào buổi sáng, đều thấy cảnh người ta xếp hàng chờ được khám bệnh, có người phải đến thật sớm vì không muốn mất nhiều thời gian chờ đợi.

Và cũng tương tự như thế, đám đông dân chúng từ các làng mạc của người Do Thái lũ lượt đi theo Chúa Giêsu, "đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đử thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ " (Mt 4,24).

Con người thời nay cũng như con người thời xưa, mang một tâm trạng giống nhau, họ muốn thoát khỏi mọi thống khổ, bệnh tật; kẻ thì trông vào khoa học và tài năng chữa trị của lương y, người thì mong đợi một phép mầu do quyền năng của Thiên Chúa.


2. Khi chữa cho người bị bại liệt ở Capharnaum, Chúa Giêsu tỏ cho dân chúng biết: Người là Thiên Chúa, là Đấng có quyền tha tội ( Mc 2,3-12; Mt 9,2-8; Lc 5,18-26).


Khi cho Lazarô đã chết và được mai táng trong mồ bốn ngày, được sống lại, Chúa Giêsu cho thấy; Người có quyền làm cho kẻ chết sống lại: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống" (Gioan 11,25).


Giảng cho dân chúng sau phép lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi sống 5.000 người trong hoang địa, Chúa Giêsu quả quyết: Ngày xưa Môi sen đã cho cha ông của họ ăn manna, còn chính Người sẽ ban bánh bởi trời, là Thịt Máu Mình làm lương thực đem lại sự sống đời đời và bảo đảm sự sống lại: "Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết" (Gioan 6,54).

3. Chúa Giêsu làm phép lạ để khơi lên niềm tin, để củng cố niềm tin:


Tại Capharnaum, người ta khiêng kẻ bại liệt đến, tìm cách dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống, Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: Nầy con, tội của con đã được tha ... Người ta xầm xì .. Sau đó Người nói : để các ông biết; ở dưới đất nầy,Con Người có quyền tha tội, Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà (Mc2,5.10-11).


Cũng tại Capharnaum, viên sĩ quan đến xin Chúa chữa cho tên đầy tớ bị bại liệt nằm ở nhà, với những lời lẽ khẩn thiết va khiêm tốn: Thưa Ngài, tôi chẳng đángNgài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Chúa Giêsu nói với những kẻ đi theo Người: Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Rồi Người nói với viên sĩ quan : Ông cứ về đi! Ông tin như thế nào thì được như vậy! Và ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh (Mt 8,8.10.13).

Chúa cũng khen người đàn bà bị băng huyết: Nầy con, hãy yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy, bà đã được cứu chữa (Mt 9, 22).


Và còn nhiều lần khác Chúa Giêsu làm những dấu lạ cho những người có lòng tin vào Chúa, như trường hợp con gái ông Gia-ia, trưởng hội đường, đã chết nhưng được Người cho sống lại (Lc 8,41-42. 49-55); lần khác, Chúa chữa cho người bị quỷ ám mắc bệnh động kinh: Chúa nói với cha của kẻ bị quỷ ám: Mọi sự đều có thể đối với người có lòng tin. Và người cha đáp lại: Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi (Mc 9,23-24) .


Chúa Giêsu hỏi người mù từ thuở mới sinh đã được Người chữa lành: Anh có tin vào Con Người không? Thưa Ngài, tôi tin (x. Gioan 9, 35-38).


Phải tin để sống
. Ngày hôm nay, giữa xã hội văn minh vật chất, điều đó càng đúng hon nữa. Người tin vào Chúa Giêsu sẽ thấy mình cần đến Bí tích Giải Tội để được tha thứ và được ơn Chúa nâng đỡ; cần đến Bí Tích Thánh Thể để được sức mạnh chống lại mọi cám dỗ, và, nhờ kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, thêm thánh đức, thêm lòng bác ái với tha nhân.


+ Tôma Nguyễn Văn Tân
Giám Mục của Anh Chị Em

Lên đầu trang