GP.VĨNH LONG: Thư Mục Vụ Của Cha Giám Quản Giáo Phận tháng 5 năm 2014

5/7/2014 3:02:22 PM
Tháng Đức Mẹ

toagiammucVinhLong.jpg  

Vĩnh Long ngày 25.4.2014

Kính gửi:  Quý Cha
                Quý Tu sĩ nam nữ
                Và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long

 

V/v Tháng Đức Mẹ

Đức Giêsu là Người yêu thương chúng ta và là gương mẫu cho chúng ta. Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là con người hoàn hảo. Kế đến là Đức Trinh Nữ Maria, vừa là mẹ Thiên Chúa với nhiều ưu phẩm, và cũng là Mẹ chúng ta. Nếu cha mẹ chúng ta không hiểu chúng ta thì đã có Đức Mẹ là người hiểu thấu chúng ta. Hôm vừa kề bên thập giá Mẹ đã nhận lời trối của Chúa Giêsu "Hỡi bà, này là con bà!..... Này là Mẹ con!" (Ga 19, 26 - 27) để nhận thánh Gioan làm con mẹ, thì cũng nhận chúng ta ngày nay làm con của mẹ.

Mẹ luôn tỉnh thức và cầu nguyện cho chúng ta; Mẹ là gương mẫu các nhân đức cho chúng ta; Mẹ chăm sóc từng đứa con: đứa con thánh thiện, Mẹ giúp cho hoàn thiện. đứa con trung bình Mẹ giúp cho tiến trển. Đứa con tội lỗi, Mẹ giúp cho trở về đường ngay nẻo chính. Mẹ thương hết mọi người con.

Chúng con cảm tạ Chúa đã ban Đức Mẹ làm Mẹ chúng con. Xin Đức Mẹ là tòa khôn ngoan ban cho chúng con biết lựa chọn Chúa, yêu mến Chúa và vâng lời Chúa như Mẹ đã sống.


Phêrô Dương Văn Thạnh
     Giám Quản Gp. Vĩnh Long

Lên đầu trang