GP.VĨNH LONG: Thư Mục Vụ Của Cha Giám Quản Giáo Phận tháng 11 năm 2013

11/4/2013 8:33:30 AM
V/v Tăng Cường Việc Thực Thi Bác Ái

NhathoChanhtoaVinhLong.jpg  

Vĩnh Long,  ngày 25.10.2013


Kính gửi:         Quý Cha
                        Quý Tu Sĩ nam nữ
                        Và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long

 

V/v Tăng Cường Việc Thực Thi Bác Ái

 

Sống năm đức tin là cơ hội tốt để tăng cường sống, thực thi bác ái. Thánh Phaolô nhắc nhở: “Hiện nay, Đức Tin – Cậy – Mến cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là Đức Mến” (1Cor 13,13). Thánh Giacôbê còn thúc giục mạnh hơn nữa: “Có Đức Tin mà không hành động theo Đức Tin thì nào có ít lợi gì?... Đức Tin mà không có việc làm (bác ái) thì quả là Đức Tin chết… Qua việc làm (bác ái) tôi cho bạn thấy Đức Tin của tôi (Gc2,14-18). Đức Tin không có Đức Mến sẽ chẳng mang lại kết quả, Đức Tin và Đức Mến cần có nhau đến mức nhân đức này giúp cho nhân đức kia thể hiên chính mình.

 

Thực tế, có nhiều Kitô Hữu hy sinh phục vụ những người cô thế, bị gạt ra ngoài lề, bị loại trừ, coi họ là những người chủ yếu cần được giúp đỡ, nhận ra nơi họ giống mặt của Chúa Kitô, “Tất cả những gì các con đã làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, tức là các con đã làm cho chính Ta” (Mt.25,40).  Chính Đức Tin đã giúp ta nhận ra Chúa Kitô và chính Tình Yêu của Chúa thôi thúc ta chạy đến cứu giúp Chúa nơi người thân cận của ta… Được Đức Tin nâng đỡ, chúng ta được Đức Ái thúc đẩy dấn thân vào thế giới, trong khi “Chờ đợi Trời mới, Đất mới, nơi công lý ngự trị” (x Kh21,1).

 

Phêrô Dương Văn Thạnh
Giám Quản Gp. Vĩnh Long 


(WGP.Vĩnh Long 04.11.2013)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang