GP.VĨNH LONG: Thánh lễ truyền chức Phó tế

1/3/2020 3:23:32 PM

VinhLong_PhoTe_01.jpg

VinhLong_PhoTe_02.jpg

VinhLong_PhoTe_04.jpg

VinhLong_PhoTe_05.jpg

VinhLong_PhoTe_06.jpg

VinhLong_PhoTe_03.jpg

 

Người Giồng Trôm

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang