GP.VĨNH LONG: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức tại họ đạo Cái Mơn

8/5/2019 1:18:03 PM
9 g 30 sáng thứ Bảy, 3 tháng 8 năm 2019, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã cử hành Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho một số con em trong họ đạo Cái Mơn.

Cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha có Cha Sở G. B. Lê Đình Bạch, quý Cha phó và nhiều Cha khác nữa. Thánh Lễ được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng. Xin Chúa Thánh Thần đến và ở lại với các em cách đặc biệt trên các em nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức hôm nay.

 

Người Giồng Trôm

 

VinhLong_CaiMon_01.jpg

VinhLong_CaiMon_02.jpg

VinhLong_CaiMon_03.jpg

VinhLong_CaiMon_04.jpg

VinhLong_CaiMon_05.jpg

VinhLong_CaiMon_06.jpg

VinhLong_CaiMon_07.jpg

VinhLong_CaiMon_08.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang