GP.VĨNH LONG: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức tại họ đạo Ba Tri

7/29/2019 11:10:10 AM
Chiều hôm nay, Chúa Nhật, 28 tháng 7 năm 2019, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã về với họ đạo Ba Tri để dâng Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho 35 em trong họ đạo. Niềm vui nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần hôm nay còn lan rộng đến họ đạo Gãnh và cả Giồng Trôm nữa.

 VinhLong_BaTri_01.jpg

 

15 g 00, Thánh Lễ được cử hành hết sức sốt sắng do Đức Cha Phêrô chủ tế. Cùng hiệp thông với Đức Cha có Cha Sở họ đạo Ba Tri Carôlô Nguyễn Văn Đồng và vài Cha khác nữa.

 

Hồng ân Thánh Thần hôm nay cũng được trao ban cho 18 em thuộc họ đạo Gãnh và 10 em thuộc họ đạo Giồng Trôm.

 

Trong bài chia sẻ, Đức Cha mời cộng đoàn cùng nhìn lại bài Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu nói về kinh Lạy Cha và Chúa dạy các môn đệ của Chúa khi cầu nguyện đó là kiên nhẫn và tin tưởng. Chúa dùng dụ ngôn ai xin thì sẽ được thì ngoài điều kiện kiên nhẫn chúng ta cần thêm một điều kiện nữa là khiêm nhường.

 

Đức Cha mời cộng đoàn khi cầu nguyện thì cầu nguyện cho chúng ta, cho anh em chúng ta mà nếu chúng ta không đủ kiên nhận và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa thì coi như hỏng.

 

Điều thứ hai là chúng ta tin tưởng, kiên nhẫn bởi vì Chúa thấy quá khứ, hiện tại và tương lai, nhu cầu cần thiết cho đời sống chúng ta ... Có khi chúng ta không đủ kiên nhẫn để rồi mỗi ngày chúng ta cầu nguyện và có khi Chúa không đáp ứng cho nên chúng ta đổ thừa Chúa đi vắng, Chúa không có ở nhà ...

 

Sau đó, nhân ngày một số con em lãnh nhận bí tích Thêm Sức, Đức Cha mời cộng đoàn cùng nhìn lại những ơn Chúa Thánh Thần mà con em trong họ đạo nhận được trong Bí Tích Thêm Sức ...

 

Ơn khôn ngoan : Xét về phương diện Chúa Thánh Thần giúp chúng ta phân biệt điều thiện - điều ác, điều xấu, điều nào đến từ Thiên Chúa, từ chúng ta và giúp chúng ta chọn lựa Thiên Chúa hơn là chọn ma quỷ thế gian.

 

...

 

Rất thẳng thắn và thực tế, với ơn thông minh, Đức Cha nói rằng ơn thông minh nhắc nhở chúng ta biết về cùng đích đời chúng ta,... Kinh nghiệm cho chúng ta thấy đó chết có mang theo được gì đi theo không ? Chết không mang theo Ipad, cái nhà, không mang được chiếc xe honda đi theo. Chết chúng ta mang theo công phúc mà chúng ta làm còn sống ... Ơn thông minh giúp chúng ta biết Thiên Chúa là cùng đích của chúng ta mãi mãi ...

 

Ơn kính sợ Chúa ! Chúng ta không sợ Chúa theo kiểu ông quan tòa hà khắc. Thiên Chúa dựng nên chúng ta, nhờ kính sợ Chúa mà chúng ta khiêm nhường và tin tưởng vào Chúa. Với tất cả ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng như mỗi người chúng con thấy rõ con người của chúng con và Chúa. Xin Chúa Thánh Thần đến và soi sáng chúng ta, chúng con để mọi người chúng ta sống tuyên xưng đức tin mạnh mẽ và vững vàng hơn. Xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày chúng con lãnh bí tích Thêm Sức hôm nay.

 

Trước khi Thánh Lễ kết thúc, vị đại diện của họ đạo đã đại diện cộng đoàn cảm ơn Đức Cha, quý Cha, quý Sơ và cộng đoàn.

 

Xin ơn Chúa Thánh Thần đến và ở lại mãi trên các em trên mọi nẻo đường đời.

 

Người Giồng Trôm

 

 VinhLong_BaTri_02.jpg

VinhLong_BaTri_03.jpg

VinhLong_BaTri_04.jpg

VinhLong_BaTri_05.jpg

VinhLong_BaTri_06.jpg

VinhLong_BaTri_07.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang