GP.VĨNH LONG: DANH SÁCH LINH MỤC 2016

11/8/2016 9:45:26 AM
ĐỨC CHA PHÊRÔ HUỲNH VĂN HAI Sinh tại Thạnh Phú - Bến Tre ngày 18 - 05 - 1954 Thụ phong Linh Mục tại NT Chánh Tòa VL ngày 31 - 08 - 1994 ĐTC bổ nhiệm làm GM Giáo Phận Vĩnh Long ngày 07 - 10 - 2015 Tấn phong Giám Mục tại Vĩnh Long ngày 11 - 12 - 2015

VinhLong.jpg

VinhLong-01.jpg
VinhLong-02.jpg
VinhLong-03.jpg
VinhLong-04.jpg
VinhLong-05.jpgVinhLong-06.jpg

(WGP.Vĩnh Long 06.11.2016)

  

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang