GP.THANH HÓA: Chỉ thị về vụ việc "Đức Mẹ Khóc" tại giáo xứ Ngọc Lẫm

2/22/2017 9:14:27 PM
Cho tới nay, dựa vào những gì đã xảy ra, chưa đủ yếu tốt để kết luận về bản chất vụ việc. Vì thế, không ai được phép công bố đó là phép lạ.

ducmekhocngoclam.jpg
ThanhHoa-NgocLam-1.jpg
ThanhHoa-NgocLam-2.jpg
 

(WGP.Thanh Hóa 20.02.2017)

  

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang