GP.QUI NHƠN: Thư Đức giám mục nhân ngày cử hành Năm Đức Tin cho việc truyền giáo

10/18/2013 4:53:25 PM
Thư gửi cộng đoàn dân Chúa nhân ngày cử hành Năm Đức Tin cho việc truyền giáo

DC-MattheuNguyenVanKhoi.jpg
THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN
 
GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA GIÁO PHẬN QUI NHƠN
NHÂN NGÀY CỬ HÀNH NĂM ĐỨC TIN
CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO PHẬN
20 – 10 – 2013


Anh chị em thân mến,

1. Chúa nhật 29 thường niên, ngày 20 tháng 10, là Ngày Thế Giới Truyền Giáo. Tại giáo phận Qui Nhơn chúng ta, đây là ngày cử hành Năm Đức Tin cho việc truyền giáo của giáo phận, để mọi thành phần dân Chúa ý thức sứ mạng truyền giáo của mình, hiệp ý cầu nguyện và hăng hái tham gia công cuộc truyền giáo để loan truyền đức tin.
 
Đức Kitô là nhà truyền giáo đầu tiên và khuôn mẫu của Kitô giáo. Người đã được xức dầu Thánh Thần để đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời khắp nơi, qui tụ những kẻ tin thành một cộng đoàn mang danh Người. Đó là hạt nhân đầu tiên của Giáo Hội. Trước khi về trời, Người đã truyền cho các tông đồ phải “đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).
 
Theo giáo huấn của công đồng Vaticanô II, việc truyền giáo phát xuất từ ý muốn của Thiên Chúa là Đấng ‘muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý’ (1Tm 2,4)
[1] và từ chính bản chất của Giáo Hội: “Tự bản chất, Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính Giáo Hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha... Thiên Chúa muốn mời gọi mọi người tham dự vào sự sống của Người, không những chỉ từng cá nhân riêng rẽ, mà Người còn liên kết họ thành một dân duy nhất, trong đó đoàn tụ mọi con cái tản mác khắp nơi”.[2]
 
2. Từ ngày nhận được lệnh truyền của Đức Kitô, biết được ý muốn của Thiên Chúa và ý thức bản chất của mình, Giáo Hội đã không ngừng đẩy mạnh công cuộc truyền giáo khắp nơi, bất chấp mọi khó khăn thử thách, bằng lời nói, bằng gương sáng và bằng cả máu đào.
 
Truyền giáo là một đòi hỏi của đức tin và đồng thời cũng là dấu hiệu nói lên sự trưởng thành của một cộng đoàn tín hữu. Trong sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy rằng đức tin “là một ân huệ vốn không thể được giữ cho riêng mình, nhưng phải được chia sẻ: nếu chúng ta chỉ muốn giữ nó cho chúng ta mà thôi, thì trong trường hợp này chúng ta trở nên những Kitô hữu cô lập, cằn cỗi và bệnh hoạn... Sự vững chắc của đức tin chúng ta, trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, cũng được đo lường từ khả năng thông truyền đức tin cho người khác”.[3]
 
3. Giáo phận Qui Nhơn được diễm phúc đón nhận Tin Mừng từ năm 1618 tại Nước Mặn, nhờ lời rao giảng của các thừa sai Dòng Tên, tính đến nay đã gần 400 năm. Qua dòng thời gian, các thừa sai ngoại quốc và các tiền nhân Việt Nam đã đóng góp biết bao công sức, kể cả mạng sống, để thực hiện công cuộc truyền giáo. Ngày nay vì hậu quả của chiến tranh và đời sống kinh tế khó khăn, nhiều giáo xứ bị xóa sổ chưa được phục hồi, nhiều người đã bỏ xứ ra đi không trở về, khiến cho giáo phận vẫn chỉ là một “đoàn chiên bé nhỏ”!
 
 Trong hoàn cảnh hiện nay, giáo phận cần phải được “tân-Phúc-Âm-hóa”, tức là cần phải đẩy mạnh công cuộc truyền giáo bằng một nhiệt tình mới, với những phương pháp mới và những cách diễn tả mới phù hợp với những hoàn cảnh mới. Mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đều phải tích cực tham gia. Cách riêng các linh mục đang làm công việc mục vụ tại các giáo xứ được giao cho mình không những chỉ quan tâm chăm sóc các tín hữu, mà còn phải đi đến với anh chị em lương dân đang sống chung quanh.
 
Trong công việc mục vụ, các linh mục phải cổ võ lòng nhiệt thành đối với việc rao giảng Tin Mừng, bằng cách giảng dạy cho các tín hữu về nhiệm vụ truyền giáo, dạy các gia đình Kitô hữu về sự cần thiết và vinh dự vun trồng ơn gọi truyền giáo nơi con cái mình, khuyến khích giáo dân gia nhập các hội đoàn công giáo và đào tạo họ trở thành những nhà truyền giáo, kêu gọi mọi người cầu nguyện và dâng những hy sinh cho  công việc truyền giáo. Các cộng đoàn tu sĩ đang hiện diện tại các giáo xứ cũng hãy nhiệt tình cộng tác với các cha xứ trong công cuộc vừa trọng đại lại vừa khẩn thiết này.
 
Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy Thánh Thần của Người trên giáo phận, để Người thúc đẩy, hướng dẫn, nâng đỡ mọi sáng kiến và nỗ lực truyền giáo, nhờ đó mọi người góp phần tích cực vào việc rao giảng Tin Mừng khắp nơi.
 
 Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 17 tháng 10 năm 2013
 

                                                                 + Matthêô Nguyễn Văn Khôi
                                                               Giám mục giáo phận Qui Nhơn[1] CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II, Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội, Ad Gentes, số 7.

[2] Ad Gentes, số 2.

[3] PHANXICÔ, Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2013, số 1.

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang