GP.QUI NHƠN: Thư ĐGM về Chương Trình Mục Vụ Truyền Giáo năm 2015

11/25/2014 4:53:12 PM
THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN GỬI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA GIÁO PHẬN QUI NHƠN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO NĂM 2015

  

Anh chị em thân mến,

1. Sau ba năm hướng về cộng đoàn dân Chúa để sám hối thanh tẩy (2012), củng cố đức tin (2013) và gia tăng đức ái (2014), từ năm 2015 giáo phận Qui Nhơn bắt đầu chương trình ba năm "đi ra" hướng đến lương dân để đẩy mạnh công cuộc tân Phúc Âm hóa trong toàn giáo phận. Thật là ý nghĩa khi chương trình hướng đến lương dân của giáo phận bắt đầu vào năm 2015 là năm kỷ niệm 50 năm Sắc lệnh của công đồng Vaticanô II về hoạt động truyền giáo của Hội Thánh (1965-2015) được mở đầu bằng hai chữ Ad Gentes, có nghĩa là "đến với muôn dân".

2. Năm 2015 là năm thứ tư trong lộ trình sáu năm chuẩn bị gần cho việc cử hành Năm Thánh giáo phận vào năm 2018, kỷ niệm 400 năm giáo phận đón nhận Tin Mừng (1618-2018). Năm chuẩn bị thứ tư này được gợi hứng từ ý nghĩa của ngày thứ tư trong công trình sáng thế, khi Thiên Chúa tạo dựng mặt trời, mặt trăng và các tinh tú để chiếu soi mặt đất (x. St 1,14-19). Cũng như các tinh tú trên bầu trời, trong năm 2015 này, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận được mời gọi chiếu tỏa niềm tin cho những người chung quanh.

3. Kết hợp với chương trình mục vụ của Hội Thánh tại Việt Nam và Hội Thánh hoàn vũ, chương trình mục vụ truyền giáo năm 2015 của giáo phận Qui Nhơn là: "Chiếu Tỏa Niềm Tin Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Và Cộng Đoàn Dòng Tu", theo sự hướng dẫn của tông huấn Niềm Vui Tin Mừng. Chương trình này bắt đầu từ Chúa nhật I Mùa Vọng (30.11.2014) và kết thúc vào thứ bảy (28.11.2015) sau lễ Chúa Kitô Vua.

4. Trong năm 2014, giáo phận đã tiến hành việc tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình bằng cách gia tăng đức ái. Giờ đây chính đức ái ấy phải thúc đẩy mỗi người chúng ta ra đi để đem niềm tin đến cho những người chưa nhận biết Chúa trong địa bàn giáo xứ. Chúng ta tiếp tục củng cố và phát huy những gì đã thực hiện được trong đời sống gia đình, để từ đó hướng đến một gia đình rộng lớn hơn là giáo xứ, làm cho cộng đoàn giáo xứ ngày càng lớn lên bằng việc truyền giáo, để đưa anh chị lương dân đang sống bên cạnh gia nhập đạo Chúa. "Thật vậy, giáo xứ là gia đình của những người con cái Thiên Chúa, trong đó tất cả là anh chị em với nhau. Gia đình giáo xứ cần được Phúc Âm hóa, nghĩa là thấm đẫm tinh thần Phúc Âm và làm chiếu tỏa ánh sáng Phúc Âm ra chung quanh, đến với muôn dân" (Thư mục vụ năm 2014 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, số 1).

5. Như vầng trăng muốn tỏa sáng xuống mặt đất cần phải tiếp nhận ánh sáng mặt trời từ trên cao, mỗi người chúng ta cần phải không ngừng tiếp nhận ánh sáng và ân sủng từ Thiên Chúa để có thể thông truyền cho người khác. Muốn được như vậy, chúng ta phải bắt chước cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi tại Giêrusalem là không ngừng cầu nguyện, chuyên cần lắng nghe lời Chúa, siêng năng tham dự thánh lễ (x. Cv 2,42). "Như thế, phụng vụ sẽ trở thành nguồn lực thánh hóa bản thân, đồng thời đem tinh thần Phúc Âm vào môi trường sống trong Hội Thánh cũng như ngoài xã hội" (Thư mục vụ năm 2014 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, số 2). Ngoài ra, các cộng đoàn giáo xứ cần quan tâm đến việc đào tạo đức tin bằng việc học hỏi và dạy giáo lý cho mọi lứa tuổi.

6. Tiếp đến, anh chị em hãy mang ánh sáng niềm tin đến cho những người chưa nhận biết Chúa đang sống chung quanh, bằng chứng từ cuộc sống, bằng lời nói và bằng mọi phương tiện có thể. Ánh sáng của anh chị em phải chiếu giãi trước mặt mọi người bằng một đời sống tốt lành thánh thiện không ai có thể chê trách được điều gì, cùng với những hoạt động từ thiện bác ái. Khi có dịp, anh chị em hãy mạnh dạn giới thiệu Chúa cho họ bằng lời nói, nhất là bằng Lời Chúa trong Thánh Kinh, cách đơn sơ, chân thành và khiêm tốn, hoặc bằng cách nào khác thích hợp. Hãy "thường xuyên ở trong trạng thái truyền giáo", như lời Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 25).

7. Ngày càng có thêm ý thức về sứ mạng truyền giáo của người giáo dân, bởi vì do bí tích rửa tội và thêm sức, mọi Kitô hữu đều trở thành những "môn đệ truyền giáo" (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 120). Vì thế, mỗi giáo xứ cần cổ vũ và đào tạo anh chị em giáo dân thành những người loan báo Tin Mừng (x. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 28), qua các khóa huấn luyện và những sinh hoạt đoàn thể được tổ chức chu đáo. "Các cộng đoàn cơ bản và các cộng đoàn nhỏ, các phong trào và các dạng hiệp hội là một nguồn làm phong phú Hội Thánh, được khơi dậy bởi Thánh Thần để Phúc Âm hoá các vùng và các lãnh vực khác nhau. Các tổ chức này thường mang một nhiệt huyết Phúc Âm hoá mới và một khả năng mới để đối thoại với thế giới, nhờ đó Hội Thánh được canh tân" (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 29). Chính nhiệt tình tông đồ của cộng đoàn giáo xứ cũng góp phần cổ vũ ơn gọi linh mục và tu sĩ nơi giới trẻ để phục vụ công cuộc truyền giáo (x. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 107).

8. Đặc biệt năm 2015 được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn làm "Năm Đời Sống Thánh Hiến". Đây là cơ hội tốt để các anh chị em tu sĩ trong giáo phận suy nghĩ và thể hiện ơn gọi của mình. Là những người được kêu gọi sống đời thánh hiến vì yêu mến Đức Kitô và vì Nước Trời, anh chị em càng có lý do để tích cực dấn thân vào công cuộc Phúc Âm hóa trong địa bàn giáo xứ nơi anh chị em đang hiện diện, để làm cho mọi người nhận biết và yêu mến Đức Kitô. Để thực hiện điều đó, trước hết các cộng đoàn tu sĩ hãy đẩy mạnh việc Phúc Âm hóa chính mình bằng cách sống trọn vẹn ba lời khuyên Phúc Âm, phát huy tình huynh đệ cộng đoàn, để biến cộng đoàn của mình thành nơi chiếu tỏa niềm tin, thành mái ấm tình thương cho những người khổ đau, nghèo khó.

9. Tuy nhiên, việc chiếu tỏa niềm tin trong địa bàn giáo xứ phải được bắt đầu từ chính hàng linh mục là những người đã được đặt làm mục tử và tông đồ. Các anh em linh mục không được quyền tự mãn với những gì đã làm, nhưng phải không ngừng canh tân đời sống và cung cách thi hành tác vụ linh mục của mình (x. Thư mục vụ năm 2014 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, số 6). Hiệu quả của công cuộc truyền giáo trong một giáo xứ phần lớn tùy thuộc vào nhiệt tình, tính năng động và sự tận tụy của các linh mục hữu trách. Anh em linh mục mắc nợ với mọi người về việc thông truyền cho họ chân lý mà anh em đã nhận được nơi Chúa (x. Sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục, số 4), như lời thánh Phaolô đã nói: "Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1Cr 9,16).

10. Để chương trình mục vụ truyền giáo đạt hiệu quả cao và chắc chắn, cần phải có sự nỗ lực đồng bộ của mọi thành phần dân Chúa trong toàn giáo phận, theo một chương trình chung được phối hợp chặt chẽ giữa các ban mục vụ, và được thực hiện thống nhất giữa các giáo hạt trong giáo phận, giữa các giáo xứ trong giáo hạt, giữa các cộng đoàn dòng tu và giáo xứ, giữa các đoàn thể trong một giáo xứ, chứ không phải chỉ là những hoạt động lẻ tẻ, nhất thời, tùy hứng. Ngoài ra, việc thực hiện chương trình mục vụ theo chủ đề cần phải được đôn kiểm định kỳ ở cấp giáo xứ, giáo hạt và giáo phận, để phát huy tác dụng.

Cuối cùng, với quyết tâm thực hiện chương trình mục vụ truyền giáo của giáo phận, mỗi người chúng ta hãy gia tăng lời cầu nguyện cùng với những hy sinh, để công cuộc truyền giáo của giáo phận trong suốt năm 2015 đạt được những kết quả tốt đẹp. Nguyện xin Đức Mẹ là "ngôi sao của cuộc tân Phúc Âm hóa" và các thánh tử đạo giáo phận Qui Nhơn luôn đồng hành với chúng ta trên con đường tân Phúc Âm hóa.

 

Tòa Giám Mục Qui Nhơn, Lễ Chúa Kitô Vua, 23.11.2014
 

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Giám mục Giáo phận Qui Nhơn

 

(WGP.Qui Nhơn 23.11.2014)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang