GP.QUI NHƠN: Thánh lễ phong chức linh mục

1/5/2017 12:35:41 PM
Sáng 04.01.2017, lúc 5g00 tại nhà thờ Chính toà Qui nhơn, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho 9 thầy phó tế thuộc khoá X Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.

Đaminh Đỗ Nhị Anh - Giáo xứ : Tịnh Sơn;

Philipphê Phan Quốc Dũng - Giáo xứ : Chính Tòa;

Giuse Nguyễn Minh Đạt  - Giáo xứ : Gò Thị;

Tôma Nguyễn Văn Điền - Giáo xứ : Đại Bình;

 Phêrô Phạm Tiến Phi  - Giáo xứ : Tân Quán;

Phaolô Nguyễn Anh Quốc - Giáo xứ : Gò Thị;

Simon-Phêrô Võ Hoàng Sâm - Giáo xứ : Phú Hữu;

Giuse Trần Hoàng Thiện - Giáo xứ : Tân Quán;

Gioakim Lê Hoàng Vương - Giáo xứ : Đa Lộc.

 

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-13.JPG

 

 Trong bài giảng lễ, Đức cha nói : khi lãnh nhận chức linh mục, các tân chức trở thành những Alter Christus, tức là những Kitô khác, để thực hiện vai trò thượng tế của Người. Thiên chức linh mục gắn liền với sứ mạng của Đức Kitô, được xức dầu và sai đi vào giữa trần gian để thi hành sứ mạng của Đức Kitô.

 

 Thiên chức linh mục là hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban cho những kẻ Ngài gọi chọn; hồng ân đi trước mọi công nghiệp của con người. Vì vậy, mỗi linh mục cần phải khiêm tốn nhìn nhận mình chỉ là con số không, không vênh vang tự phụ vì tài năng hay đức độ của mình để yêu sách hoặc đòi hỏi, nhưng hết mình phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội của Người.

 

 Sau khi giải thích ba nhiệm vụ mà Đức Kitô uỷ thác cho các linh mục để phục vụ dân Chúa : rao giảng, thánh hoá và cai quản, Đức cha mời gọi cộng đoàn tính hữu cùng cầu nguyện cho các tân chức : “luôn mặc lấy tâm tình cảm tạ đối với Thiên Chúa và Giáo hội, mãi sống xứng đáng với thiên chức cao cả do Thiên Chúa ân ban, suốt đời trung thành với lời cam kết trong ngày thụ phong và tận tâm chu toàn mọi nhiệm vụ với đức tin cao cả cùng với lòng khiêm hạ sau thẳm”.

 

Thánh lễ diễn ra trong tâm tình tạ ơn, nghiêm trang và sốt sắng, với sự tham dự của đông đảo giáo dân, gia đình, thân nhân các tân chức, các tu sĩ nam nữ các cộng đoàn, quý thầy phó tế cùng lớp, các cha trong và ngoài giáo phận.

 

Chiều nay, các tân chức sẽ dâng thánh lễ đầu đời linh mục tại nhà thờ Chính toà Qui nhơn để cầu nguyện cho Giáo phận, các ân thân nhân còn sống cũng như đã qua đời.

 

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-01.JPG QuiNhon-PhongchucLinhMuc-02.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-03.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-04.JPG QuiNhon-PhongchucLinhMuc-05.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-06.JPG QuiNhon-PhongchucLinhMuc-07.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-08.JPG QuiNhon-PhongchucLinhMuc-09.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-10.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-11.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-12.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-14.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-15.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-16.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-17.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-18.JPG QuiNhon-PhongchucLinhMuc-19.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-21.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-20.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-22.JPG

QuiNhon-PhongchucLinhMuc-23.JPG

 

(WGP.Qui Nhơn 04.01.2017)
 

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang