GP.PHÚ CƯỜNG: Tâm Tình Mục Tử Đầu Năm Phụng Vụ 2016-2017

12/9/2016 10:18:44 AM
Khởi đầu năm Phụng vụ mới, sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng gọi mời chúng ta “hãy tỉnh thức… và hãy sẵn sàng…
Đức Cha Giuse NGUYỄN TẤN TƯỚC Giám mục GP.PHÚ CƯỜNG - "Ngài phải lớn lên"

PhuCuong-MucTu-01.jpg
PhuCuong-MucTu-02.jpg

 


(WGP.Phú Cường 01.12.2016)

Lên đầu trang