GP.PHÁT DIỆM: Thư mục vụ Mùa Chay 2015

2/28/2015 10:14:27 AM
Trùng hợp với mùa xuân của thiên nhiên, Hội Thánh cũng bước vào Mùa Chay và Mùa Phục sinh để canh tân đời sống cá nhân và cộng đoàn. Đây là thời gian thuận tiện để chúng ta tái tạo và trở thành người mới trong Đức Kitô...

DC-GiuseNguyenNang.jpg
PhatDiem-ThuMucVuMuaChay2015-1.jpg
PhatDiem-ThuMucVuMuaChay2015-2.jpg

(WGP.Phát Diệm 28.02.2015)

Lên đầu trang