GP.PHÁT DIỆM: Thông báo về việc bổ nhiệm Đại diện Giám quản và Phó Đại diện Giám quản

10/29/2019 1:02:10 PM

Đức Cha Giuse NGUYỄN NĂNG Giám mục GP.PHÁT DIỆM - "Hiệp thông - phục vụ"
phatdiem.jpg

 

(WGP.Phát Diệm 27.10.2019)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang