GP.PHAN THIẾT: Cáo phó Đức CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG

3/2/2017 11:04:16 PM
TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH GIÁO PHẬN PHAN THIẾT TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO

 GiuseVuDuyThong.jpg

 

ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG 
Giám Mục Chính toà Giáo phận Phan Thiết

đã được về cùng Chúa
Lúc 8g00, thứ Tư ngày 01 tháng 3 năm 2017
tại Sài Gòn
Hưởng thọ 65 tuổi,
32 năm Linh mục, 16 năm Giám mục
 
Thánh lễ an táng vào lúc 9g00 sáng thứ Hai, ngày 06 tháng 3 năm 2017
Tại  Nhà Thờ Chánh Tòa Phan Thiết.

 

……………………………

 

TIỂU SỬ ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG
Giám Mục Giáo phận Phan Thiết

Bút hiệu: Thông Vi Vu
«Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi» (2Cr 5,14)

 

● Sinh ngày 02 tháng 7 năm 1952 tại Cao Mộc, Thái Bình.

● Năm 1964: học tiểu chủng viện Long Xuyên.

● Năm 1971: học Đại học Văn Khoa Sài Gòn, tốt nghiệp cử nhân triết.

● Năm 1973 -1974: tu học tại tiểu Chủng Viện thánh Giuse, Sài Gòn.

● Năm 1975:học tại đại Chủng Viện thánh Giuse, Sài Gòn.

● 26-10-1985: Thụ phong Linh mục, do Ðức TGM. Phaolô Nguyễn Văn Bình.

● 1985-1992 : Phụ tá giáo xứ Tân Mỹ, Hóc Môn, Sài Gòn.

● 1987-1992 : Ðặc trách xứ Bạch Ðằng, Hóc Môn, Sài Gòn.

● 1992-1993 : Phụ khảo tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

● 1993-1998 : Du học tại Paris-Pháp, đậu văn bằng Thạc sĩ Thần học.

● 1998-2001 : Giáo sư tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

● 14-07-2001: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, hiệu tòa Tortiboli.

● 17-08-2001: Lễ tấn phong tại Vương Cung Thánh Đường Ðức Bà Sàigòn. Chủ phong: Đức Tổng Giám mục GB. Phạm Minh Mẫn; phụ phong: ĐGM. GB. Bùi Tuần và ĐGM. Giuse Ngô Quang Kiệt.

● 25-07-2009: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Phan Thiết.

● 03-9-2009 : Thánh lễ nhậm chức Giám mục Chính toà Phan Thiết tại Nhà thờ Chính toà Phan Thiết.

● 01-3-2017: Về an nghỉ trong Chúa.

 

Trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam:

Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Văn Hóa, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, liên tục trong 6 nhiệm kỳ: từ nhiệm kỳ VIII (2001-2004) đến nhiệm kỳ XIII (2016-2019).

 

Tòa Giám Mục Phan Thiết

(WGP.Phan Thiết 02.03.2017)
 

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang