GP.NHA TRANG: Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Leopoldo Girelli đại diện Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kính viếng Đức Cha cố Phaolô

2/18/2017 5:28:12 PM
Hình ảnh Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Leopoldo Girelli đại diện Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kính viếng Đức Cha cố Phaolô

NhaTrang-01.jpg

NhaTrang-02.jpg

NhaTrang-03.jpg

NhaTrang-04.jpg

NhaTrang-05.jpg

NhaTrang-06.jpg

NhaTrang-07.jpg

NhaTrang-08.jpg

NhaTrang-09.jpg

NhaTrang-10.jpg

NhaTrang-11.jpg

NhaTrang-12.jpg

NhaTrang-13.jpg

NhaTrang-14.jpg

NhaTrang-15.jpg

NhaTrang-16.jpg

NhaTrang-17.jpg

NhaTrang-18.jpg

NhaTrang-19.jpg

 

(WGP.Nha Trang 17.02.2017)
 

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang