GP.MỸ THO: Thư Mục vụ Mùa Chay 2015

2/3/2015 4:42:01 PM
THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN MỸ THO - Giáo xứ, cộng đoàn đón nhận và chia sẻ niềm vui Phúc Âm

 MyTho-ThuMucVuMuaChay-1.jpg
MyTho-ThuMucVuMuaChay-2.jpg

 
(WGP.Mỹ Tho 03.02.20.15)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang