GP.LONG XUYÊN: Thư Mục Vụ tháng 10 năm 2013

9/29/2013 4:31:48 PM
THƯ MỤC VỤ Đức Giám Mục Giáo Phận Tháng 10 năm 2013

DC-Giuse-TranXuanTieu.jpg

CÙNG VỚI MẸ MARIA

CHÚNG TA LOAN TRUYỀN ĐỨC TIN

 

***

Anh chị em thân mến,

 

Chúng ta bước vào tháng Mân Côi kính Mẹ Maria và cử hành ngày Quốc Tế Truyền Giáo, cầu nguyện cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng. Vì thế, thư mục vụ tháng Mười được gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận Long Xuyên có tựa đề: “Cùng với Mẹ Maria, chúng ta loan truyền đức tin”.

 

Trong sứ điệp ngày Quốc Tế Truyền Giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng: “Rao giảng Tin Mừng là phần cơ bản của các môn đệ Đức Kitô”. Như vậy, một cộng đoàn được coi là bước theo Chúa Kitô không chỉ khi cộng đoàn ấy qui tụ với nhau để tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin, sống đức tin, mà còn phải ra đi đến tận cùng trái đất để loan truyền niềm tin. Mẹ Maria, sau khi đón nhận Chúa Kitô trong biến cố truyền tin, đã “vội vàng ra đi lên miền núi”, để đem Chúa Giêsu đến với gia đình ông Giacaria và bà Elisabeth (Lc 1,39-56). Chính tại gia đình này, Đức Mẹ giới thiệu Chúa Kitô, cụ thể là cho Gioan Tẩy Giả còn trong lòng mẹ. Kết quả là, Niềm vui và ơn Cứu Độ đến với mọi người.

 

Ngoài ra, cử hành ngày Quốc Tế Loan Báo Tin Mừng trong Năm Đức Tin phải thúc đẩy toàn thể giáo phận Long Xuyên ý thức về sứ mạng của mình là đến với các dân tộc – Ad Gentes để hiện diện giữa các dân tộc - Inter Gentes. Như vậy, Loan Báo Tin Mừng không chỉ liên quan đến các lãnh thổ địa lý, nhưng trên tất cả là liên quan tới con người, bởi “vì các “ranh giới” của đức tin không chỉ đi qua các địa điểm, nhưng còn xuyên qua trái tim của từng người, nam cũng như nữ” (Sứ điệp truyền giáo 2013 số 2). Tại tiệc cưới Cana, Mẹ Maria đã đến và hiện diện; và với tình mẫu tử nhạy bén, Đức Mẹ nắm bắt cơ hội để giới thiệu Chúa Giêsu. Và một phép lạ đã xảy ra để các môn đệ Người tin vào Người (Ga 2,1-11).

 

Hơn nữa, trong một xã hội đang có nhiều biến đổi với những tích cực và tiêu cực, Giáo Hội phải can đảm giới thiệu Chúa Giêsu như một quà tặng về niềm hy vọng, sự hòa giải, sự hiệp thông. Đức Giáo Hoàng khẳng định: “Tôi lặp lại một lần nữa, Hội Thánh không phải là một tổ chức cứu trợ, một doanh nghiệp hay một tổ chức phi chính phủ, nhưng là một cộng đoàn những con người được Chúa Thánh Thần làm cho sinh động; những con người đã và đang sống cuộc gặp gỡ kỳ diệu với Đức Kitô và muốn chia sẻ kinh nghiệm này về niềm vui sâu xa, sứ điệp cứu độ mà Chúa ban cho chúng ta”(Sứ điệp Loan Báo Tin Mừng 2013 số 4). Đức Mẹ Maria, đứng dưới chân Thập Giá, với trái tim như bị lưỡi đòng đâm thâu, đã cùng Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho nhân loại và hình thành một nhân loại mới với tình yêu và niềm hy vọng: “Này là con Bà, Này là Mẹ con” (Ga 19, 26-27).

 

Cuối cùng, giáo phận cử hành ngày Quốc Tế Loan Báo Tin Mùng với ý thức rằng chúng ta phải cấp bách Tái Rao Giảng Tin Mừng ngay từ trong nội bộ của Hội Thánh, và rồi, hiệp thông với Hội thánh và nhân danh Hội Thánh, mọi thành phần dân Chúa thi hành sứ vụ Loan Báo Tin Mừng. Vì “không thể loan báo Đức Kitô mà không có Hội Thánh của Người” (Sứ Điệp Loan Báo Tin Mừng 2013 số 3). Mẹ Maria tại phòng tiệc ly trong ngày lễ Ngũ Tuần, đã cùng với cộng đoàn Giáo Hội sơ khai, đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần để bắt đầu công cuộc loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất, và đến ngày tận thế (Cv 1, 12-14). Và hôm ấy, đã có khoảng 3000 người theo đạo (Cv 2, 41).

 

Anh chị em thân mến,

 

Theo ánh sáng của giáo huấn công đồng Vaticano II, và theo tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong phát biểu tại mật viện Hồng Y, giáo phận Long Xuyên khẳng định rằng Loan Báo Tin Mừng phải là lý do để giáo phận Long Xuyên hiện diện trên phần đất của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long này. Với khẳng định này, chúng ta hăng say thi hành sứ vụ Loan Báo Tin Mừng cùng với Mẹ Maria:

 

Trước hết, chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần huấn luyện giáo phận trở thành một giáo phận Thừa Sai. Bước theo Chúa Giêsu, chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần huấn luyện và sai chúng ta đi: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó..” (Lc 4,18). Và noi gương Mẹ Maria, chúng ta hãy mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà” (Lc 1, 35). Như vậy, các chương trình của giáo phận nhằm đào tạo và thường huấn dành cho hàng giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh, và giáo dân, cần được tổ chức trở thành những cơ hội để được Chúa Thánh Thần huấn luyện mọi thành phần dân Chúa thành cộng đoàn kitô hữu được sai đến cánh đồng truyền giáo Long Xuyên.

 

Kế đó, chúng ta để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta sống mầu nhiệm Chúa Kitô Thừa Sai. Để trở thành vị thừa sai, Chúa Kitô đã “hủy mình ra hư không, mặc lấy thân phận tôi đòi, sinh ra giống như con người. Người đã tự hạ và đã vâng lời cho đến chết, và chết trên Thập Giá”(Phil 2,8). Còn Mẹ Maria, như trong tiệc cưới tại Cana, Mẹ đã hiện diện bên cạnh Chúa Giêsu, cũng đã sống mầu nhiệm tự hủy trong âm thầm, phục vụ, và tự xóa mờ mình đi, để qua Mẹ con người có thể đến với Chúa Kitô. Như vậy, suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện với Lời Chúa, và thực hành Lời Chúa, cụ thể là qua việc lần chuỗi Mân Côi, là phương thế hữu hiệu để mọi thành phần dân Chúa chiêm ngắm và sống mầu nhiệm Chúa Kitô cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của giáo phận. Ở đây, tôi xin khích lệ tập thể nhóm Tác Viên Tin Mừng tiếp tục học hỏi và sống mầu nhiệm Chúa Kitô Thừa Sai trong các sinh hoạt tông đồ của mình, và cổ vũ cho nhiều người tham dự vào sinh hoạt này.

 

Hơn nữa, chúng ta để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đi vào tình yêu Hội thánh và tình yêu con người. Đối với Giáo Hội, như Chúa Kitô, Vị thừa sai tại giáo phận Long Xuyên cũng “yêu thương Giáo Hội và đã hiến mạng sống mình cho Giáo Hội”(Eph 5,25). Đối với con người, Chúa Kitô đã “yêu những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian và đã yêu họ đến cùng” (Ga 13,1). Mẹ Maria đã thể hiện tình yêu cao độ đối với Giáo Hội và với toàn thể nhận loại, khi đón nhận toàn thể nhân loại làm con của mình như một sứ vụ Chúa Kitô trao: “Này là con Bà, Này là Mẹ con” (Ga 19,26-27). Như vậy, Giáo phận Long Xuyên được mời gọi để đi vào chương trình “Tái Rao Giảng Tin Mừng để đến với muôn dân”, cụ thể là chương trình giáo lý, đặc biệt cho giới trẻ và chuẩn bị hôn nhân, cần phải gây ý thức sứ mạng Loan Báo Tin Mừng và khích lệ dấn thân vào công cuộc Loan Báo Tin Mừng của Giáo Hội.

 

Cuối cùng, chúng ta để Chúa Thánh Thần sử dụng chúng ta tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô. Trước khi từ giã trần gian, Chúa Giêsu đã ra lệnh truyền: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Như vậy, Loan Báo Tin Mừng là bản chất của Giáo Hội lữ hành. Còn Mẹ Maria, trong Thông Điệp Mẹ Đấng Cứu Chuộc - Mater Redemptoris - Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã viết: “Giáo Hội làm việc này (sứ vụ Loan Báo Tin Mừng) cùng với Mẹ Maria và theo gương Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội và là mô phạm của Giáo Hội: Mẹ Maria là mô phạm của một thứ tình yêu mẫu tử làm cho tất cả mọi người hứng khởi cộng tác vào sứ mệnh tông đồ của Giáo Hội trong việc tái sinh nhân loại” (Thông Điệp Mẹ Đấng Cứu Chuộc số 92). Như vậy, giáo phận Long Xuyên cũng phải trở thành dụng cụ của Chúa Thánh Thần trong công cuộc Loan Báo Tin Mừng. Ở đây, tôi cổ vũ cho các sinh hoạt cầu nguyện và thăm viếng của hội Legio Mariae, nhất là khi các sinh hoạt của hội Legio Mariae được thực hiện, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần và noi gương Mẹ Maria.

 

Chúng ta ký thác sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của Giáo phận Long Xuyên cho Mẹ Maria và Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu là bổn mạng các nơi truyền giáo.

 

Cuối cùng, xin hiệp thông với Đức Cha Cố Gioan Baotixita, chúng tôi xin phép lành của Thiên Chúa hiện diện trên anh chị em và trên cộng đoàn của anh chị em.

         

+ GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang