GP.LONG XUYÊN: Thư mục vụ tháng 05

4/28/2015 3:12:39 PM
GIÁO PHẬN LONG XUYÊN TÂN PHÚC ÂM HÓA CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ VỚI SINH HOẠT PHƯỢNG TỰ

DCTieu.jpg DCToan.jpg

 

Anh chị em thân mến

 

Các giám mục chúng tôi xin hiệp thông với cộng đoàn dân Chúa giáo phận Long Xuyên dâng lên Đức Mẹ Maria những bông hoa của kinh Mân Côi, của sự hy sinh, và của các công việc bác ái, và qua Mẹ, xin dâng lên Chúa lời chúc tụng, tạ ơn, tạ tội và phó thác.

 

Tiếp tục các thư mục vụ về Tân Phúc Âm Hóa Cộng Đoàn Giáo Xứ, thư mục vụ tháng Năm tập trung vào sinh hoạt Phượng tự trong công đoàn Kitô Hữu. Nên, thư mục vụ tháng Năm có chủ đề Tân Phúc Âm Hóa Cộng Đoàn Giáo Xứ Với Sinh Hoạt Phượng Tự.

 

1. Sinh hoạt Phượng Tự trong cộng đoàn giáo xứ thường được hiểu là các sinh hoạt phụng vụ và các sinh hoạt sùng kính trong Giáo Hội.

 

Trước hết là các sinh hoạt phụng vụ. Ngoài việc đọc Phụng Vụ Giờ Kinh của hàng giáo sĩ, các sinh hoạt phụng vụ trong cộng đoàn là việc cử hành, tham dự và lãnh nhận các bí tích trong suốt đời sống Kitô Hữu. Từ khi mới sinh ra với bí tích Rửa Tội. Kế đến là xưng tội lần đầu và rước lễ lần đầu. Lớn lên là bí tích Thêm Sức. Khi trưởng thành là bí tích Hôn Phối hay bí tích Truyền Chức. Khi đau yếu và già cả là bí tích Xức Dầu. Trong bảy (07) bí tích, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến bí tích Thánh Thể và bí tích Giải Tội trong đời sống tu đức của người Kitô Hữu.

 

Kế đến là các sinh hoạt của lòng sùng kính. Đó là các sinh hoạt đạo đức được thực hiện trong cộng đoàn, cách tập thể hay cá nhân. Như, chầu Thánh Thể, suy gẫm Lời Chúa, lần chuỗi Mân Côi, chặng đàng Thánh Giá, lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, hành hương kính Đức Mẹ, kính các thánh Tử Đạo, tôn kính Thánh Bổn mạng… Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tông huấn Niềm Vui Của Tin Mừng đã đề cập đến các lòng đạo đức bình dân.

 

Với sinh hoạt phượng tự, cộng đoàn giáo xứ như Giáo Hội sơ khai “luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42). Thực hiện các sinh hoạt phượng tự, cộng đoàn giáo xứ giáo họ đang hình thành một Hội Thánh hiệp thông, hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, với các thánh, với các đẳng linh hồn, và với nhau trong toàn Giáo Hội. Trong sự hiệp thông này, mọi người tín hữu sống ơn gọi “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Ðấng Hoàn Thiện” .

 

2. Mục tiêu tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ của chương trình Phượng Tự:

 

Mục tiêu đầu tiên của chương trình Phượng Tự phải là để Sống Hiệp Thông. Trong kinh nguyện, nhờ kinh nguyện, và với kinh nguyện, người Kitô hữu đi vào sự hiệp thông của Hội Thánh Chúa Kitô, như cành nho gắn liền với thân nho. Đó là sự hiệp thông với nhau để hiệp thông với Thiên Chúa. 

 

Từ sự hiệp thông, người Kitô hữu khám phá ra các ân huệ Chúa trao, để có thể tích cực tham gia vào các sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ giáo họ. Quả thật, trong kinh nguyện, với kinh nguyện, và nhờ kinh nguyện, người Kitô hữu, là giáo dân, là tu sĩ, là giáo sĩ trong cộng đoàn, sẽ nhận ra những ân sủng Chúa trao như những nén bạc, để ta quản lý và phục vụ cộng đoàn. Với tinh thần phục vụ trong cộng đoàn, sự tham gia của người Kitô hữu sẽ “mang lại hoa trái và hoa trái anh em tồn tại”.

 

Từ sự tham gia trong nội bộ cộng đoàn tín hữu, người tín hữu được mời gọi trở thành chứng tá chia sẻ vui mừng và hy vọng của Tin Mừng. Thực vậy, nhờ kinh nguyện, với kinh nguyện và trong kinh nguyện của cộng đòan, người tín hữu ý thức được sứ vụ của mình để thi hành lệnh truyền “Anh em hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”.   

 

Tháng Năm kính Mẹ Maria, các cộng đoàn Kitô hữu của giáo phận noi gương Mẹ Maria. Điển hình là trong biến cố truyền tin; Mẹ đã đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha qua lời xin vâng. Mẹ hiệp thông với Thiên Chúa Con để biến thân thể mình thành nhà tạm đầu tiên cho Chúa Cứu Thế hiện diện. Và Mẹ đã hiệp thông với Chúa Thánh Thần và trở thành dụng cụ của Chúa Thánh Thần trong chương trình cứu độ loài người của Thiên Chúa. Và ngay sau đó, Mẹ đã trở thành chứng nhân cho niềm vui tin mừng khi mang Chúa Giêsu đến giới thiệu cho bà Isave.

 

3. Riêng tại các giáo xứ giáo họ của giáo phận Long Xuyên:

 

(*) Đối diện với thực trạng di dân, sinh hoạt phượng tự trong giáo xứ cần giúp người tín hữu ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống đạo. Một trong những dấu hiệu của sự trưởng thành đức tin là cảm nghiệm thiêng liêng riêng tư được sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh trong cuộc đời mình. Nhờ cảm nghiệm này, người tín hữu sống thân tình và riêng tư trong tương quan với Chúa.

 

(*) Trong một xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân, sinh hoạt phượng tự trong giáo xứ cần được tổ chức để làm nổi bật tính cách cộng đoàn và sự hiệp thông. Hơn bao giờ hết, chính trong các giờ kinh nguyện trong cộng đoàn giáo xứ giáo họ mà người Kitô hữu ý thức mình “thuộc về” nhiệm thể Chúa Kitô, với ân sủng và trách nhiệm.

 

(*) Trong một xã hội duy vật thực hành và những ảnh hưởng tiêu cực của sự tục hóa, sinh hoạt phượng tự trong giáo xứ cần làm nổi bật tính cách thánh thiêng của các sinh hoạt đạo đức. Các sinh hoạt đạo đức là cơ hội thuận tiện nhất cho người Kitô hữu ý thức mình là người đã được xức dầu thánh hiến để thực hiện các công việc thánh và tiếp xúc với Đấng Thánh.

 

Nhờ các sinh hoạt phượng tự trong giáo phận, chúng ta xin dâng giáo phận, những con người, những sinh hoạt, những tổ chức, và những ước vọng của giáo phận, như những bông hoa dâng kính Mẹ Maria. Xin Mẹ Maria chúc lành cho giáo phận chúng ta.

 

+ Giuse Trần Văn Toản                         + Giuse Trần Xuân Tiếu

                  Giám Mục Phụ Tá                        Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên

Lên đầu trang