GP.LONG XUYÊN: Thư mục vụ tháng 04 năm 2017

3/31/2017 11:20:06 PM
Thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận tháng 04 năm 2017

Đức Cha Giuse TRẦN XUÂN TIẾU Giám mục GP.LONG XUYÊN - "Ðể tất cả nên một"

THƯ MỤC VỤ

Đức Giám Mục Giáo Phận

Tháng 4 năm 2016

 

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

VÀ SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

Chúa đã sống lại thật, alleluia!

 

Anh chị em thân mến,

 

Cùng với Giáo Hội toàn cầu, giáo phận Long Xuyên bước vào mùa Phục Sinh với niềm vui mừng và hy vọng, vì có Chúa Phục Sinh đang hiện diện và đồng hành. Quả thật, trong trình thuật Lc 24,13-35, Chúa Giêsu Phục Sinh đồng hành với hai môn đệ trên đường về làng quê Emmaus. Chúa Phục Sinh hiện diện thật gần gũi với con người, Ngài đồng hành với con người. Từ ý nghĩa này, chúng ta xác tín rằng, Chúa Phục Sinh cũng đang hiện diện gần gũi và  đồng hành với giáo phận ngày nay. Hơn nữa, ngài cũng muốn giáo phận Long Xuyên trở thành hiện thân của Ngài đồng hành với anh em đồng loại, cụ thể tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì thế, xin gửi đến cộng đoàn giáo phận thư mục vụ tháng Tư với chủ đề giáo phận Long Xuyên và sự đồng hành của Đức Kitô Phục Sinh.

 

Trở lại với trình thuật Chúa Phục Sinh đồng hành với hai môn đệ đi làng Emmaus, giáo phận Long Xuyên đặc biệt tập trung vào 3 ý nghĩa chính:

 

1) Chúa Phục Sinh đồng hành với hai môn đệ trong hình dáng của một người lữ hành, đi bước trước đến tìm gặp với con người, sóng bước với con người và đối thoại với con người. Trong cuộc đối thoại này, con người tâm sự với Chúa về nỗi buồn, lo lắng (c. 17, 22), và Ngài chăm chú lắng nghe. Từ những vấn đề của con người, Chúa giải thích cho họ, và con người chăm chú lắng nghe Ngài (c.27).

 

2) Trong cuộc đồng hành này, Chúa Phục Sinh dùng Kinh Thánh là Lời của Thiên Chúa, soi chiếu vào nỗi buồn và lo lắng của họ, và soi lòng mở trí cho họ hiểu được mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô (c.27), và vì thế, tâm hồn họ được bừng phấn khởi hân hoan (c.32). Chúa Phục Sinh còn đồng hành với họ gần gũi hơn, Ngài nhận lời mời để đồng bàn với họ ngay trong chính nhà họ (c.30). Đến đây, Chúa dùng nghi thức Bẻ Bánh để mở mắt họ (c.31), và mạc khải cho họ mầu nhiệm Phục Sinh của Ngài. Kết quả là họ vui mừng nhận ra Chúa phục sinh đang hiện diện giữa họ (c.31).

 

3) Đồng thời, hai môn đệ này được ơn hoán cải và biến đổi, họ trở lại Giêrusalem với cộng đoàn các môn đồ, ở đó họ được lắng nghe lời chứng Chúa đã phục sinh của các tông đồ (c.34), và họ bắt đầu làm chứng cho Tin Mừng Chúa Phục Sinh (c.35). Với sự phục sinh, Chúa Kitô quy tụ họ trở thành cộng đoàn của sứ vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

 

Anh chị em thân mến, Giáo phận Long Xuyên đang đối diện với một thách đố lớn là phong trào di dân. Thường chúng ta hiểu là di dân về địa lý, từ vùng nông thôn đến các phố thị kéo theo những thay đổi môi trường sống với những phong tục, tập quán, sinh hoạt khác nhau. Nhưng thực chất, đó còn là di dân trong lãnh vực tâm lý, là thay đổi não trạng với những hy vọng, ưu sầu và lắng lo. Nếu hiểu như vậy, thì cả người ra đi lẫn người ở lại đều chịu ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực bởi tình trạng di dân, vốn phải đối diện với những thay đổi với nhiều lo lắng về những nguy cơ có thể xẩy ra, chen lẫn nhiều hy vọng về những thời cơ có thể xẩy đến.

 

Trong bối cảnh cụ thể này, giáo phận cần sự hiện diện và đồng hành của Chúa Kitô Phục Sinh, và đồng thời có thể trở thành hiện thân của Chúa Phục Sinh hiện diện và đồng hành với nhau. Từ ý nghĩa của trình thuật Chúa Phục Sinh đồng hành với hai môn đệ của Ngài, chúng ta tập trung vào 3 sinh hoạt sau đây:

 

1) Chúa Kitô phục sinh hiện diện trong Thánh Lễ để đồng hành với con người. Như chúng ta đã biết, trong Thánh lễ, Lời Chúa soi chiếu cho cuộc hành trình đời ta, và Mình Máu Thánh Chúa là lương thực trong cuộc lữ hành trên dương thế. Trong Thánh lễ, lời hứa của Chúa được thực hiện “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,30).

 

2) Chúa Kitô phục sinh hiện diện nơi tha nhân để đồng hành với con người. Nhất là trong bầu khí cộng đoàn, cộng đoàn giáo xứ giáo họ, cộng đoàn tu sĩ, các đoàn thể, các khu xóm, vì khi hai hay ba người hội họp nhau nhân danh Ngài, Ngài hiện diện giữa chúng ta.

 

3) Chúa Kitô phục sinh hiện diện trong sứ vụ của Hội Thánh  Chúa Kitô, đặc biệt là sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội. Trong sứ vụ của Giáo Hội, Chúa Phục Sinh đồng hành với con người để biến đổi thế giới này thành “trời mới đất mới nơi công lý ngự trị” (2Pr 3,13).

 

Xin được đề xuất một số sinh hoạt cụ thể theo 3 điểm nhấn mục vụ của giáo phận trong năm 2017, qua đó, giáo phận sống mùa Phục Sinh với sự đồng hành của Đức Kitô:

  

1) Sinh hoạt phương tự, đặc biệt là cử hành Thánh Lễ và tôn sùng Thánh Thể: (*) Rất khích lệ các tín hữu có điều kiện năng tham dự Thánh lễ và rước lễ hằng ngày, đặc biệt là Thánh lễ Chúa Nhật và lễ Trọng.(*) Cổ vũ việc cá nhân suy niệm Lời Chúa (đọc kinh thánh, đọc kinh Mân Côi, chặng đàng Thánh Giá) trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Và (*) xin các linh mục cử hành Thánh lễ hàng ngày cách trung thành và sốt sáng cho cộng đoàn, vì cử hành Thánh lễ là sinh hoạt  mà linh mục thể hiện mình là hiện thân của Chúa Kitô – alter Christus - đang hiện diện giữa cộng đoàn và hiện diện trong thế giới hôm nay một cách rõ nét nhất.

 

2) Sinh hoạt chuẩn bị hôn nhân cho giới trẻ bước vào đời: Qua các linh mục, tu sĩ và giáo lý viên, giáo phận muốn đồng hành và đối thoại với người trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, nhất là thành phần di dân, để đồng hành và đối thoại với họ và tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhất là về thủ tục và giấy tờ, trong tinh thần phục vụ Kitô giáo. Giáo phận muốn giúp họ bước vào đời sống hôn nhân với niềm tin tưởng Giáo Hội luôn trân trọng và yêu quý họ, nhờ đó họ luôn ý thức mình thuộc về Giáo Hội và sẵn sàng phục vụ xây dựng Giáo Hội.

 

3) Sinh hoạt sứ vụ loan báo Tin Mừng: Theo góp ý của Hội đồng Linh mục của giáo phận, trong cuộc họp ngày 27/2 vừa qua, mỗi giáo xứ, giáo họ trong giáo phận được kêu gọi sẵn sàng kết thân với một điểm truyền giáo trong giáo phận, để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng tại một điểm truyền giáo cụ thể, bằng cầu nguyện và hy sinh, bằng thăm viếng, bằng hỗ trợ tinh thần và vật chất.

 

Xin phúc lành của Chúa Phục Sinh hiện diện và đồng hành trong cuộc hành trình của chúng ta.

 

+ Giuse Trần XuânTiếu
Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên

 

+ Giuse Trần Văn Toản

Giám Mục Phụ Tá

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang