GP.LONG XUYÊN: Thư Mục Vụ tháng 01/2013

1/1/2013 2:35:45 PM
THƯ MỤC VỤ Đức Giám Mục Giáo Phận Tháng 01 năm 2013

DC-Giuse-TranXuanTieu.jpg

ĐỨC MẸ MARIA
GƯƠNG MẪU CUỘC LỮ HÀNH ĐỨC TIN
***

 

Anh chị em thân mến,

Cùng với gia đình nhân loại, giáo phận Long Xuyên vui mừng và hy vọng bước vào năm Dương Lịch 2013. Cùng với gia đình Giáo Hội hoàn vũ cử hành Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và cầu nguyện cho hòa bình thế giới của Năm Đức Tin, chúng ta tin tưởng và trông cậy hành hương tới Giáo xứ Hòn Chông, hạt Hà Tiên, để tôn kính Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình, là bổn mạng của giáo phận. Trong bầu khí này, thư mục vụ có chủ đề Đức Maria, Gương Mẫu Cuộc Lữ Hành Đức Tin.

1.
Thánh Công Đồng Vaticanô II đã đề cập đến vai trò của Mẹ Maria trong chương VIII của Hiến chế Tín lý về Giáo Hội – Lumen Gentium. Trong sách Giáo lý Công giáo, Mẹ Maria được trình bày ở phần Tín lý. Theo đó, Hội Thánh Chúa Kitô tuyên xưng niềm tin về Mẹ Maria, nhấn mạnh đến vai trò là Mẹ Chúa Kitô, vì thế cũng là Mẹ Hội Thánh, và là hình ảnh của Hội Thánh đang lữ hành tiến về ngày cánh chung.

Trong cuộc lữ hành đức tin này, Hội Thánh dạy chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria, luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, không chỉ vì Chúa Giêsu là hoa trái từ cung lòng Mẹ, mà còn vì Mẹ là thành quả tuyệt vời của công trình cứu chuộc của Chúa. Vì Mẹ là thành quả tuyệt vời của công trình cứu chuộc, nên Giáo hội vui mừng chiêm ngắm Mẹ đang hiện diện trong vinh quang của Thiên Chúa, như là đích điểm mà Giáo Hội được mời gọi đến chia sẻ sự viên mãn trong vinh quang của Chúa Kitô phục sinh.

Trong cuộc lữ hành đức tin này, Hội Thánh cũng hướng dẫn con cái mình cử hành lòng tôn kính Mẹ Maria. Một cách tóm tắt, lòng sùng kính của Hội Thánh dâng lên Mẹ Maria vượt lên trên các thiên thần và loài người, nhưng tự bản chất vẫn khác biệt với sự thờ phượng của con người dâng lên Thiên Chúa, và việc tôn kính Đức Mẹ phải hướng tới và khuyến khích việc tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong Hiến chế Phụng vụ thánh số 103, Hội Thánh dạy rằng, tất cả các lễ kính Đức Mẹ đều là một phần của chu kỳ kính các mầu nhiệm của Chúa Kitô vì mối dây bất khả phân ly nối kết Mẹ Maria với công trình cứu chuộc của Chúa Kitô; Mẹ Maria có vai trò quan trọng trong lịch sử cứu độ. Ngoài ra, Hội Thánh cũng khuyến khích con cái mình tỏ lòng tôn kính Mẹ Maria trong các việc thực hành đạo đức được quyền giáo huấn của Giáo Hội cổ vũ qua các thế kỷ, trong đó việc lần chuỗi Mân Côi đã được nhiều vị giáo hoàng khuyến khích.

Trong tâm thức của giáo dân Việt Nam, cụ thể là tại giáo phận Long Xuyên, chúng ta cần đặc biệt lưu tâm đến giáo huấn sau đây của Thánh Công Đồng về lòng tôn kính Mẹ Maria. Thánh Công Đồng viết: “Lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua, cũng không hệ tại sự dễ tin phù phiếm, nhưng phải phát sinh từ một đức tin chân thật, biết tránh mọi tư tưởng phóng đại sai lầm cũng như những tư tưởng hẹp hòi quá đáng, và tránh mọi lời nói hay việc làm có thể bị hiểu lầm” (LG 67).

2.
Trong ánh sáng của Thánh Công Đồng và Giáo Lý Công Giáo về lòng sùng kính Mẹ Maria, tôi mời gọi anh chị em cùng nhau chiêm ngắm Đức Mẹ gắn bó với Chúa Giêsu tại tiệc cưới Cana (Ga 2,1-11), để mọi thành phần dân Chúa noi gương Mẹ trong cuộc lữ hành đức tin của cuộc đời.

Vì gắn bó với mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu là đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Đức Mẹ cũng hiện diện như một thành viên thuộc về cộng đồng nhân loại. Đây là sự hiện diện với tình yêu liên đới của đồng loại, đồng bào, đồng hương. Sống mầu nhiệm Nhập Thế của Chúa Giêsu, Đức Mẹ hiện diện tại một gia đình đang qui tụ thân bằng quyến thuộc để cử hành mầu nhiệm cuộc sống và tình yêu theo nghi thức tôn giáo và theo phong tuc tập quán của một nền văn hóa. Đây là sự hiện diện với tình yêu hiệp thông và chia sẻ. Sống mầu nhiệm Cứu Chuộc của Chúa Giêsu, Đức Mẹ hiện diện trong một bối cảnh khó khăn của đôi tân hôn. Đây là sự hiện diện với tinh thần liên đới trách nhiệm. Với sự hiện diện liên đới, hiệp thông, chia sẻ, và trách nhiệm, Đức Mẹ không chỉ tạo điều kiện để Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu cho đôi tân hôn, nhưng còn là trao cho Chúa một cơ hội để Chúa tỏ mình ra cho các tông đồ và họ đã tin vào Chúa. Như vậy, sự hiện diên của Đức Mẹ là để giới thiệu Chúa Giêsu như một giải pháp duy nhất cho cuộc lữ hành đức tin.

3.
Bước vào năm Dương Lịch 2013, giáo phận ý thức về sự hiện diện của Mẹ Maria trong cuộc hành trình đức tin của cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận, tập thể cũng như cá nhân.

Đức Mẹ hiện diện tại tiệc cưới Cana cũng còn là để đón nhận sứ điệp của Chúa Kitô và dấn thân thực hiện sứ điệp này. Ở đây, Mẹ nghe lời Chúa “Việc gì đến Bà và Tôi, giờ Tôi chưa đến” bằng trí tuệ suy tư, và từ lời nói này, Mẹ tiếp tục lắng nghe bằng con tim và nội tâm để cảm nhận được Ý Chúa. Như vậy, Đức Maria đã tạo nên trong lòng mình một cõi thinh lặng để “ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Trong thinh lặng và chiêm niệm, Đức Mẹ tự đặt mình sẵn sàng đáp trả sứ điệp của Chúa bằng tiếng “Xin Vâng”, từ căn nhà tại Nazareth đến cây Thập Giá trên đồi Calvario. Với lời “Xin Vâng”, Đức Mẹ dấn thân cộng tác với Chúa trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho con người. Sự hiện diện liên đới, hiệp thông, chia sẻ, và trách nhiệm của Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana là một điển hình về sự dấn thân “Tham Gia – Hiệp Thông – Đồng Trách Nhiệm Vì Sứ Vụ” trong cuộc hành trình đức tin của Đức Mẹ

Như vậy, trong cuộc hành trình đức tin, cùng với Mẹ Maria, giáo phận Long Xuyên hiện diện trong thế giới hôm nay, như hiện thân của Chúa Kitô, một sự hiện diện âm thầm, khiêm tốn, liên đới, chia sẻ và phục vụ, nhờ đó, Chúa Kitô tiếp tục thực hiện sứ mạng của Người trong thế giới hôm nay.

Trong cuộc hành trình đức tin, theo gương Mẹ Maria, giáo phận Long Xuyên trở thành Nữ Tỳ của Thiên Chúa, “ghi nhớ và suy niệm” mầu nhiệm Đức Kitô, Nhập Thể, Nhập Thế, Khổ Nạn, và Phục Sinh, cụ thể là trong phụng vụ và chuỗi Mân Côi, nhờ đó, giáo phận dấn thân vào sứ mạng của Chúa Kitô và của Hội Thánh tại vùng đồng bằng sông Cửu Long này.

Trong cuộc hành trình đức tin, tin tưởng Mẹ Maria, giáo phận Long Xuyên ý thức sự hiện diện của Mẹ trong từng cộng đoàn, gia đình, giáo xứ, giáo họ của giáo phận, để cùng Đức Mẹ cầu nguyện với Chúa Giêsu, và xin tìm đến với Chúa là Đấng Cứu Chuộc duy nhất của chúng ta và của toàn thể nhân loại.

Trong cuộc hành trình đức tin, chiêm ngắm Đức Mẹ, giáo phận Long Xuyên ngước trông lên Mẹ như là gương mẫu cho giáo phận trong cuộc lữ hành tiến về nhà Cha, tin tưởng rằng cùng với Chúa Giêsu, Mẹ sẽ luôn đồng hành với chúng ta trong tình mẫu tử của Mẹ Con Thiên Chúa.

Hiệp thông với Đức Cha Cố Gioan Baotixita, chúng tôi thân ái gửi đến anh chị em phúc lành của Thiên Chúa cùng với lời cầu nguyện và cầu chúc một năm mới công chính, bình an và hoan lạc trong Chúa Thánh Thần đến từng người anh chị em rất yêu quí của chúng tôi.

 

 + GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

Lên đầu trang