GP.LONG XUYÊN: Thơ mời dự Lễ giỗ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

3/3/2019 2:48:15 PM
THƠ MỜI DỰ LỄ GIỖ CHA PHANXICO.X TRƯƠNG BỬU DIỆP, tại nhà thờ Cồn Phước, Chợ Mới, Long Xuyên

TruongBuuDiep.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang