GP.LONG XUYÊN: Thánh lễ phong chức phó tế

1/14/2017 2:05:28 PM
Sáng nay ngày 14/01/2017, trong ngôi nhà nguyện Toma nhỏ bé của Tòa Giám mục, Đức cha chánh Giuse Trần Xuân Tiếu đã chủ tế thánh lễ phong chức phó tế cho 10 thầy thuộc lớp K11 ĐCV Thánh Quý - Cần Thơ và 1 thầy Dòng Đồng Công). Sau đây là danh sách quý thầy được chịu chức:

1. Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm, Giáo xứ An Châu.

2. Phanxicô A. Nguyễn Ngọc Hạnh, Giáo xứ Thánh Tâm - Kinh B2

3. Giuse Nguyễn Đức Thịnh, Giáo xứ Long Bình – Kinh G2.

4. Phanxicô Xavier Trịnh Quốc Đạt, Giáo xứ Đồng Tâm – Kinh 3b

5. Phêrô Nguyễn Trung Khiết, Giáo xứ Đồng Tâm – Kinh 3b

6. Martinô Trịnh Ngọc Thạch, Giáo xứ Đồng Tâm – Kinh 3b

7. Phêrô Phạm Đức Toàn, Giáo xứ Giu Đức – Kinh 8b.

8. Micae Trương Văn Tén, Giáo xứ Đông Hòa

9. Giuse Lưu Thanh Thảo, Giáo xứ Đất Hứa – Kiên Lương

10. Phaolô Maria Nguyễn Minh Thức – Dòng Đồng Công

11. Giuse Giang Hòa Vinh, Giáo xứ Đất Hứa – Kiên Lương

 

LongXuyen-PhoTe-01.jpg

 

Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của Đức cha phụ tá Giuse Trần Văn Toản, Đức cha GB. Bùi Tuần, một số đông quý cha trong Giáo phận và các dòng tu cùng các thân nhân và ân nhân của các tân chức.

 

Mở đầu thánh lễ, Đức cha chánh Giuse đã kêu mời cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho các tân chức hôm nay và xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ các thầy trong bước đường mới. Đặc biệt trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Phụ tá Giuse đã khuyên nhủ các thầy hãy ý thức sứ mạng phục vụ của mình. Phục vụ hăng say và vô vị lợi như mẫu gương Mẹ Maria đã sống.

 

Sau khi lãnh nhận chức phó tế, quý thầy sẽ tiếp tục trở về các giáo xứ vùng truyền giáo để học hỏi và thi hành sứ vụ truyền giáo mà Chúa và Giáo phận đã ủy thác.

 

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho quý thầy luôn hăng say với sứ vụ đã lãnh nhận và tiếp tục tự đào tạo mình để trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước.

 

LongXuyen-PhoTe-02.jpg

LongXuyen-PhoTe-03.jpg

LongXuyen-PhoTe-04.jpg

LongXuyen-PhoTe-05.jpg

LongXuyen-PhoTe-06.jpg

LongXuyen-PhoTe-07.jpg

LongXuyen-PhoTe-08.jpg

LongXuyen-PhoTe-09.jpg

LongXuyen-PhoTe-10.jpg

LongXuyen-PhoTe-11.jpg

LongXuyen-PhoTe-12.jpg

LongXuyen-PhoTe-13.jpg

 

(WGP.Long Xuyên 14.01.2017)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang