GP.LONG XUYÊN: Thánh lễ làm phép viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Bắc Xuyên, K. E1

2/25/2019 3:01:54 PM
Sáng ngày 24/02/2019, Giáo xứ Bắc Xuyên hân hoan chào đón Đức cha chánhGiuse Trần Văn Toản cùng quý cha đến dâng thánh lễ tạ ơn và làm phép viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo xứ.

LongXuyen_BacXuyen_01.jpg 

 

Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của rất đông quý tu sĩ nam nữ và các thân nhân, ân nhân xa gần của giáo xứ. Tất cả đều cầu nguyện và mong ước sự đóng góp nhỏ bé của họ sẽ giúp cha xứ Phêrô Vũ Đức Học và giáo xứ sớm hoàn thành ngôi nhà thờ để có nơi phụng thờ Thiên Chúa.

 

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse Trần Văn Toản đã ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa rằng: đây là thánh lễ và quy tụ với cộng đoàn đầu tiên của ngài với danh nghĩa là giám mục giáo phận sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu và công bố ngài là người kế nhiệm cai quản giáo phận. Vì vậy, thánh lễ này được coi như một dấu chỉ mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho ngài trong sứ mạng mới. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Giuse đã khuyên Cha sở và mọi thành phần Dân Chúa rằng: hãy ý thức việc xây nhà thờ để thực hiện đúng với ý định của Thiên Chúa và đường hướng của giáo phận: đừng xây nhà thờ nếu xây để đánh bóng bản thân và giáo xứ của mình. Đừng xây nhà thờ nếu khi xây mà giáo xứ chia rẽ nội bộ. Đừng xây nhà thờ nếu xây dựng mà đóng kín tâm hồn mình mà không đi ra tới vùng ven để cảm thông với những người nghèo. Đừng xây nhà thờ nếu xây mà loại trừ những người nghèo và các tôn giáo bạn. Tuy nhiên, vào cuối bài chia sẻ, Đức cha cũng mời gọi mọi người trong cũng như ngoài giáo phận, trong nước cũng như ngoài nước hãy rộng lòng đóng góp và cùng cộng tác với Cha sở và giáo xứ để ngôi thánh đường này mau được hoàn thành.

 

Xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người đã góp công, góp của để xây dựng ngôi thánh đường này. Và xin Người chúc lành cho công việc xây dựng từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.

 

BTT GP. LONG XUYÊN

 

 LongXuyen_BacXuyen_02.jpg

LongXuyen_BacXuyen_03.jpg

LongXuyen_BacXuyen_04.jpg

LongXuyen_BacXuyen_05.jpg

LongXuyen_BacXuyen_06.jpg

LongXuyen_BacXuyen_07.jpg

LongXuyen_BacXuyen_08.jpg

LongXuyen_BacXuyen_09.jpg

LongXuyen_BacXuyen_10.jpg

LongXuyen_BacXuyen_11.jpg

LongXuyen_BacXuyen_12.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang