GP.LONG XUYÊN: Thánh lễ Khánh thành nhà thờ Bắc Xuyên, kinh E1

5/26/2022 9:16:42 PM
Sau gần một năm hoãn lại ngày khánh thành do dịch bệnh Covid, hôm nay ngày 25/05/2022, giáo xứ Bắc Xuyên hân hoan chào đón Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản và quý cha đến dâng lễ tạ ơn và cung hiến nhà thờ giáo xứ.

Vì ngôi nhà thờ đã hoàn thành cách đây gần 1 năm nên ngày khánh thành, giáo xứ chỉ báo tin và mời những người trong giáo xứ và một số ít ân nhân là người gốc Bắc Xuyên về tham dự. Khi khánh thành ngôi nhà thờ này, Cha sở Phaolo Lê Bá Tùng và bà con giáo dân Bắc Xuyên không thể không nhắc đến Cha Phê-rô Maria Vũ Đức Học, người đã đặt nền móng để xây dựng ngôi nhà thờ này từ buổi đầu; và khi công trình này còn đang xây dựng thì Chúa đã gọi Cha Phê-rô về với Chúa. Lúc đó, được sự gợi ý của Đức cha giáo phận, Cha Phao-lô, người bạn của Cha Phe-rô đã hy sinh để lãnh trách nhiệm tiếp tục công trình này cho đến khi hoàn thành. Chắc lúc này đây, được gần bên Chúa, Cha Phê-rô đã vui mừng vì tâm huyết được xây ngôi nhà thờ cho Chúa và giáo xứ đã được cha Phao-lô và bà con giáo dân hoàn tất một cách mỹ mãn.

Xin chia vui cùng bà con giáo xứ Bắc Xuyên. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban ơn và chúc lành cho ngôi nhà thờ này và cho giáo xứ Bắc Xuyên.

LongXuyen-BacXuyen_01.jpg

LongXuyen-BacXuyen_02.jpg

LongXuyen-BacXuyen_03.jpg

LongXuyen-BacXuyen_04.jpg

LongXuyen-BacXuyen_05.jpg

LongXuyen-BacXuyen_06.jpg

LongXuyen-BacXuyen_07.jpg

LongXuyen-BacXuyen_08.jpg

LongXuyen-BacXuyen_10.jpg

LongXuyen-BacXuyen_11.jpg

LongXuyen-BacXuyen_12.jpg

LongXuyen-BacXuyen_13.jpg

LongXuyen-BacXuyen_14.jpg

LongXuyen-BacXuyen_15.jpg

(giaophanlongxuyen.org 26.05.2022)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang