GP.LONG XUYÊN: Chương Trình Lễ Giỗ Cha Diệp 2017 (Tại Gx.Cồn Phước)

3/9/2017 10:01:31 PM
Chương Trình Lễ Giỗ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp 11 & 12/3 năm 2017 Tại Gx.Cồn Phước

chaPhanxicoXavieTruongBuuDiep.jpg

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIỖ CHA PHANXICÔXAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP

11 & 12/3 NĂM 2017(TẠI GX. CỒN PHƯỚC)

 

 THỨ BẢY 11/3/2017

  19g30: DIỄN NGUYỆN

  20g30: THÁNH LỄ

 

CHÚA NHẬT 12/3/2017

  07g30: GIẢI TỘI

  08g00: ĐÓN TIẾP ĐỨC CHA, QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ NAM NỮ, QUÝ KHÁCH

  9g00: THÁNH LỄ

_  10g00: TIỆC HIỆP THÔNG

 

Thiep-2.jpg

Thiep-1.jpg

 

(WGP.Long Xuyên 08.02.2017)

 

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang