GP.LONG XUYÊN: Các bổ nhiệm và thuyên chuyển Linh Mục

2/16/2017 9:27:59 PM
Đức cha chánh Giáo phận Giuse Trần Xuân Tiếu đã bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục có tên dưới đây:

Đức Cha Giuse TRẦN XUÂN TIẾU Giám mục GP.LONG XUYÊN - "Ðể tất cả nên một"

CÁC BỔ NHIỆM CUỐI NĂM 2016

 

1/ Cha Giuse Trần Văn Thịnh lên chánh xứ Hợp Tiến, Kinh B2, Vĩnh Thạnh

 

2/ Cha Hierônimô Phạm Văn Thành về Cần Xây, Long Xuyên

 

3/ Cha Giuse Đinh Quang Thành, Giáo xứ Cần Thay, Chợ Mới

 

4/ Cha Phêrô Nguyễn Văn Mễn, hưu dưỡng Cần Xây, Long Xuyên

 

CÁC BỔ NHIỆM ĐẦU NĂM 2017
 

1/ Cha Giuse Trần Đình Thụy, nghỉ Đặc trách Chủng sinh tại ĐCV Thánh Quý, và UB Tu sỹ

 

2/ Cha Giuse Hoàng Văn Luyện, phụ trách Ủy ban Tu sỹ

 

3/ Cha Đaminh Hoàng Quốc Việt, Đặc trách Chủng sinh tại ĐCV Thánh Quý

 

4/ Cha Giuse Bùi Thanh Minh, quyền Quản hạt Giáo hạt Long Xuyên

 

5/ Cha Đaminh Nguyễn Văn Lượng làm cha xứ Giáo xứ Vô Nhiễm, E2, Vĩnh An

 

6/ Cha Luy. G Mai Hùng Dũng làm cha xứ Giáo xứ Năng Gù, Long Xuyên

 

7/ Cha Phêrô Nguyễn Minh Trí làm cha xứ Giáo xứ Lộ Đức, Kinh Quýt, Long Xuyên

 

8/ Cha Phêrô Vũ Đức Học làm cha xứ Giáo xứ Bắc Xuyên, E1, Vĩnh An

 

9/ Cha Giuse Lê Xuân Đỉnh làm cha xứ Giáo xứ Hiệp Tâm, kinh O, Tân Hiệp

 

10/ Cha Phêrô Lê Đức Hoàng, về Tòa Giám mục Long Xuyên

 

11/ Cha Giuse Đỗ Trọng Bình làm Quản sở Giáo họ Hội An, Chợ Mới

 

12/ Cha Đaminh Nguyễn Đức Dũng làm cha xứ Gx. Hiếu Thuận, Kinh H1, Vĩnh An

 

13/ Cha Giosaphat Hoàng Hữu Đạo FSF làm Quản sở Giáo họ Xẻo Dinh, Rạch Giá

 

14/ Cha Giuse Đinh Công Oánh làm Quản sở Giáo họ Sóc Soài, Rạch Giá

 

15/ Cha Matthia Nguyễn Văn Oai và cha Pio X Phạm Đình Tiến (FSF) phụ trách Gx. Bình Minh, Thốt Nốt

 

16/ Cha Gioan Đinh Công Hiển CMC làm Quản sở Giáo họ Hòa Phú, Rạch Giá

 

17/ Cha Px. Xaviê M Trần Đình Hoành CMC làm cha phó Giáo xứ Hòa Hưng, Rạch Giá

 

18/ Cha Micae Nguyễn Trung Trực làm cha phó Giáo xứ Mỹ Thạnh, Vàm Cống, Long Xuyên

 

19/ Cha Giuse Âu Thanh Bình, Quản nhiệm nhà thờ An Bình, Kinh Rivera, Tân Hiệp

 

20/ Cha Phaolô Nguyễn Minh Đăng làm cha phó Giáo xứ Đông Hòa, Số 9, Rạch Giá

 

21/ Cha Giuse Vũ Thiện Mỹ làm cha phó Giáo xứ Tân Bình, Tràm Chẹc, Rạch Giá

 

22/ Cha Anrê Mai Thanh Toàn làm cha phó Giáo xứ Năng Gù, Long Xuyên

 

23/ Cha Giuse Lưu Phước Đại làm cha phó Giáo xứ Kiên Lương

 

24/ Cha Phêrô Hồ Hiếu Xuân làm cha phó Giáo xứ Vô Nhiễm, E2, Vĩnh An

 

(WGP.Long Xuyên 14.02.2017)
 

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang