GP.KONTUM: Thư Mục Vụ Đầu Tiên Của Tân Giám Mục Nguyễn Hùng Vị

12/11/2015 10:56:25 AM
Thư Mục Vụ đầu tiên của Đức Cha Aloisio NGUYỄN HÙNG VỊ, Tân Giám Mục Giáo Phận Kontum.


KonTum-1.jpg
KonTum-2.jpg
 

(WGP.Kon Tum 10.12.2015)

Lên đầu trang