GP.KON TUM: Thư Mục Vụ Về Năm Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ 2015

11/26/2014 10:53:19 AM
Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Giáo Phận Về Năm Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ 2015

DC-MicaeHoangDucOanh.jpg

thu-muc-vu_01.jpg
thu-muc-vu_02.jpg
 

 

(WGP.KonTum 25.11.2014)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang