GP.KON TUM: Thư Mục Vụ về Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình

1/8/2014 9:21:00 PM
Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum

DC-MicaeHoangDucOanh.jpgKontum-1.jpg
Kontum-2.jpg
 

 

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang