GP.HẢI PHÒNG: Hình ảnh nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Cha Vinh Sơn tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận

4/1/2022 6:55:12 PM
Lúc 17g00 ngày 30/03/2022, trong giờ Kinh Chiều, Đức Tổng Giuse chủ sự nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Tân Giám mục Vinh Sơn diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phân.

HaiPhong-TuyenXung-01.jpg

HaiPhong-TuyenXung-02.jpg

HaiPhong-TuyenXung-03.jpg

Đức Tổng Giuse chủ sự nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Cha Vinh Sơn

HaiPhong-TuyenXung-04.jpg

Đức Cha Vinh Sơn tuyên xưng đức tin

HaiPhong-TuyenXung-05.jpg
Đức Cha Vinh Sơn tuyên thệ trung thành

HaiPhong-TuyenXung-06.jpg

Đức Cha ký nhận vào bản văn tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành

HaiPhong-TuyenXung-07.jpg

Đức Tổng Giuse ký xác nhận bản văn tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành

HaiPhong-TuyenXung-08.jpg

HaiPhong-TuyenXung-09.jpg

HaiPhong-TuyenXung-10.jpg

HaiPhong-TuyenXung-11.jpg

(gphaiphong.org 30.03.2022)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang