GP.ĐÀ NẴNG: Thư mừng Lễ Phục Sinh

4/20/2014 7:03:14 AM
Vui mừng và hiệp nhất trong Đại Gia đình Giáo phận, tôi xin gửi lời mừng chúc Lễ Phục Sinh năm 2014 và Phép Lành Bình An đến các thành phần Dân Chúa trong Giáo phận....

27-DaNang-Giuse-ChauNgocTri.jpg

DaNang-PhucSinh.jpg

 

 (WGP.Đà Nẵng 20.04.2014)

Lên đầu trang