GP.ĐÀ NẴNG: Thư Mục vụ mừng Lễ Giáng Sinh và công bố Năm Thánh Giáo phận

12/22/2012 11:15:23 PM
Thư Mục vụ mừng Lễ Giáng Sinh và công bố Năm Thánh Giáo phận Đà Nẵng của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.

27-DaNang-Giuse-ChauNgocTri.jpg
DaNang-ThuMucVu-1.jpg

DaNang-ThuMucVu-2.jpg

Lên đầu trang