GP.ĐÀ NẴNG: Thư mục vụ của ĐGM Giáo phận trước siêu bão Haiyan

11/9/2013 5:08:03 PM
THƯ MỤC VỤ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN Gửi gia đình Giáo phận Đà Nẵng trước siêu bão Haiyan ngày 10/11/2013

27-DaNang-Giuse-ChauNgocTri.jpgDaNang-Haiyan.jpg

 

(WGP.Đà Nẵng 09.11.2013)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang