GP.CẦN THƠ: Thư ngỏ bão Wutip

10/3/2013 5:34:22 PM
Tôi kêu gọi Quý Cha, Quý Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em giáo dân cầu nguyện và trợ giúp những nạn nhân bằng hành động cụ thể và kịp thời. Tôi đề nghị sử dụng tiền giỏ xin trong Chúa Nhật 13.10.2013 vào công việc này

Cantho-thu-ngo-bao-Wutip.png
 

 (WGP.Cần Thơ 03-10-2013)

Lên đầu trang