GP.CẦN THƠ: Thư Mục Vụ Mùa Vọng - Giáng Sinh 2013

11/28/2013 8:28:50 AM
Theo định hướng mục vụ năm 2014 của HĐGMVN là “Phúc Âm hóa đời sống gia đình”, để chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, kính nhớ Con Thiên Chúa làm người, trong Mùa Vọng - Giáng Sinh này, giáo phận chúng ta sẽ nỗ lực thực hiện những điều sau đây:

DC-Stephano-TriBuuThien.jpg
CanTho-thumucvu.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang