GP.CẦN THƠ: Thư Mục vụ Mùa Chay 2015

2/16/2015 10:57:53 PM
Mùa Chay của Năm Thánh Tâm của Giáo phận, cũng là Năm Tân Phúc Âm hóa Giáo xứ và các Cộng đoàn sống đời thánh hiến. Cụ thể chúng ta sẽ nỗ lực canh tân 3 mối tương quan sau đây:

  


CanTho-ThuMucVuMuaChay.jpg
 

 

(WGP.Cần Thơ 16.02.2015)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang