GP.CẦN THƠ: Lễ phong chức Linh Mục 21.03.2012

3/21/2012 7:54:21 AM
Hân hoan kính báo

 DC-Stephano-TriBuuThien.jpg

Nhờ hồng ân Thiên Chúa

 

Thầy phó tế GIACÔBÊ NGUYỄN THANH HẢO

Sẽ được thụ phong Linh Mục

 

Do Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ

 

Thánh lễ phong chức sẽ được cử hành

Vào lúc 5g00 sáng

Ngày Thứ Tư 21/03/2012

 

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Cần Thơ

 

***

NB: Xin quý cha mang lễ phục trắng


nguồn: GPCanTho.com

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang