GP.BÙI CHU: Thư Mục vụ của Đức cha giáo phận

1/19/2017 10:17:32 AM
Nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, Đức cha Tôma, Giám mục giáo phận Bùi Chu gửi thư Mục vụ tới mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận.
Đức Cha Tôma VŨ ĐÌNH HIỆU Giám mục GP.BÙI CHU - "Ngài yêu đến cùng"
BuiChu.jpg

 

(WGP.Bùi Chu 18.01.2017)

Lên đầu trang