Góc nhìn

Lạm bàn về việc làm bác ái

Theo Wikipedia, bác ái (tiếng Latinh: caritas), nghĩa là "tình yêu cao cả, rộng khắp", đôi khi cũng được gọi là đức mến. Theo thần học Kitô giáo được hiểu là "tình cảm để giữ mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa".

 Xem chi tiết »
Hội Thánh như là dân riêng Thiên Chúa

Nguyên nhân sâu xa đưa đến cơn khủng hoảng hiện nay của giáo hội chính là vì đã thay thế mạc khải của Đức Ki Tô bằng quan niệm Đấng Tạo Hóa và cũng với quan niệm này mà người ta không sao hiểu được thế nào là Dân Chúa: “ Nhiều người “tin Chúa” hay “ Vô thần” và bà con bên lương thắc mắc tại sao Thiên Chúa chọn Do Thái và Chúa Giê Su sinh ra nơi ấy !!! Tôi thiết nghĩ rằng đi tìm hàng trăm, hàng ngàn câu trả lời ( Cho nghi vấn vừa nêu ) là không giải quyết được thắc mắc vì những lý do sau đây:

 Xem chi tiết »
Năng lực của tâm

Với hai câu chuyện, một của Công Giáo một của Phật Giáo khiến ta không khỏi suy nghĩ về năng lực của Tâm.

 Xem chi tiết »
Giải thoát tri kiến

Mặc dầu ngày nay Thần Học Giải Phóng được khởi xướng và phát triển tại các nước nghèo Châu Mỹ La Tinh vào những thập niên sáu mươi TK hai mươi không còn được mấy chú trọng nhưng sức hấp dẫn của nó vẫn còn, lý do là vì người ta cho rằng nó có cơ sở từ Kinh Thánh:

 Xem chi tiết »
Dân Chúa là ai?

Nhiều người ''tin Chúa'' hay ''vô thần'' và Bà Con Bên Lương thắc mắc tại sao Thiên Chúa chọn Do Thái và Chúa Giêsu sinh ra nơi ấy!!! Tôi thiết nghĩ rằng đi tìm hằng trăm, hằng ngàn câu trả lời (cho ''nghi vấn'' vừa nêu) là không giải quyết được thắc mắc vì những lý dosau đây:

 Xem chi tiết »
Về mối tương quan triết/thần học và tôn giáo

Thật sự thì không có sự phân biệt nào giữa triết và thần học bởi như Duns Scots nói: Cả hai cùng có chung một đối tượng là Hữu Thể Tuyệt Đối. Một khi đã có chung một…đối tượng như thế thì dĩ nhiên không thể phân ra hai hướng khác nhau, đây là triết học còn kia là thần học. Điều này có thể ví như để đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, chúng ta có thể sử dụng nhiều phương tiện khác nhau như xe hơi, máy bay hay tàu thủy nhưng cái hướng thì chỉ có một mà thôi.

 Xem chi tiết »
Vấn đề bản tính trong triết/thần học

Theo Bertrand Russel, triết gia đương đại thế kỷ hai mươi thì từ khởi thủy, triết học đã nêu lên hai mục tiêu khác nhau nhưng lại có liên hệ mật thiết với nhau đó là muốn tìm cho biết cái chi là căn nguyên vũ trụ để tồi từ đó khám phá ra đường lối giáo hóa con người. Trong mối liên hệ mang tính hữu cơ ấy, chúng ta thấy nơi mỗi nền triết học cả Đông lẫn Tây đều nêu lên Vấn Đề Bản Tính. Và từ trong những khác biệt hay tương đồng ấy mà đã nảy sinh ra các đường lối hành động cũng khác nhau và thường là đi đến xung đột.

 Xem chi tiết »
Sống Đức Tin và Truyền Giáo

Trước khi Chúa Phục Sinh về trời, Ngài đã trao truyền mệnh lệnh cho các tông đồ: “ Các con hãy ra đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Ai tin và chịu phép rửa thì được cứu. Ai không tin thì bị kết tội” ( Mc 16, 15 ).

 Xem chi tiết »
Về ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu

Chúa Giê Su báo trước cuộc khổ nạn cùng với sự mất lòng tin nơi các Tông Đồ: “ Này giờ sắp đến, thật đã đến rồi, các ngươi sẽ tan tác, ai đi đường nấy, bỏ Ta lại một mình. Nhưng ta không có một mình đâu, vì Cha ở cùng Ta. Những điều đó Ta đã nói cho các ngươi hầu cho các ngươi được bình an trong Ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy vững lòng vì Ta đã thắng thế gian” ( Ga 16, 32 -33 ).

 Xem chi tiết »
Con đường Thập Giá Chúa Kitô

Sau khi được ơn trở lại, Thánh Phao Lô đã nói lên lời khẳng khái: “ Vì tôi đã quyết định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Chúa Giê Su Ki Tô và Giê Su Ki Tô chịu đóng đinh trên thập tự giá” ( 1C 2, 2 ).

 Xem chi tiết »
Trinh nữ sinh con!!!

Xúc phạm đến Thánh Linh là tội không được tha! (Matth.12,31-32)

 Xem chi tiết »
Khoa học chưa hẳn là đủ

Chúng ta nên bác bỏ ý kiến cho rằng khoa học vượt trội hơn về mặt lý trí so với thần học hoặc triết học.

 Xem chi tiết »
Gọi đúng tên ngày lễ là Lễ Thánh Gia Thất hay Lễ Thánh Gia?

Từ xưa đến nay, Chúa nhật kế tiếp sau Lễ Giáng sinh được gọi là Lễ Thánh Gia Thất. Không biết gần đây do cụm từ “Lễ Thánh Gia Thất” dài dòng hay sao, nên một vài Giáo phận ở Việt Nam rút gọn thành “Lễ Thánh Gia”.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang