Giuđa có được cứu độ không?

4/3/2012 8:42:11 PM
(Thứ 4 Tuần Thánh, Năm B)

 Judas.jpg

Is 50,4-9a
Tv 68

Mt 26,14-25
14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu." Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.16Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.

17
Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? "18 Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: "Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy."19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.

20
Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ.21 Đang bữa ăn, Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy."22Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? "23 Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! "25 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao? " Người trả lời: "Chính anh nói đó! "


Suy niệm

Vào Mùa Chay trên môi miệng nhiều người cứ tranh luận nhau về vấn đề Giuđa : Người thì khẳng định Giu-đa không được cứu độ ; kẻ khác lại xác quyết Giuđa vẫn được cứu độ ? Nếu người Công Giáo không xác tín về vấn đề Giuđa, thì cũng không định hướng dứt khoát cho lối sống đạo của mình. Để thẩm định được chính xác vấn đề Giuđa, ta phải tìm hiểu những điều sau đây : 

C Bởi đâu ta được ơn cứu độ?

C Giuđa có những tội gì và bản chất của hắn?

C Giuđa có thi hành sứ mệnh ngôn sứ giống Thầy Giêsu không?

C Chúa có đẩy ai vào sự chết không?

C Chúa nói gì về bản chất và số phận của Giuđa ?


I. BỞI ĐÂU TA ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ?

Có nhiều người lầm tưởng rằng : Nếu Giuđa không bán Thầy,Đức Giêsu không chết, thì ta không có ơn cứu độ. Suy nghĩ như thế là tự cho Giu-đa góp công với Đức Giêsu thực hiện ơn cứu độ loài người ?!

Ta biết Thiên Chúa toàn năng, kẻ nào lỳ lợm trong tội lỗi Ngài có quyền sai satan lôi nó xuống hỏa ngục, còn người công chính Ngài sai Thiên thần đón về Thiên Đàng ngay.Chúa đã không làm như thế để tỏ uy quyền. Nhưng sai Con Một đến trần gian dạy mọi người : Ai muốn Chúa cứu độ phải được tái sinh bởi nước và Thần Khí (x Ga 3,5). Đây là ơn nhưng không Chúa muốn ban đồng đều cho hết thảy mọi dân mọi nước. Còn đối với những người đã trưởng thành trong Đức Tin, thì phải cộng tác với Chúa để đem ơn cứu độ cho đồng loại, một khi sống và nói được như thánh Tông Đồ : “Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô” (1Cr 11,1).

Chỉ có Đức Maria được Thiên Chúa đặc cách cho trở nên Đấng Vô Nhiễm, đầy ân sủng, chỉ vì Chúa có ý định chọn Đức Maria làm Mẹ Thiên Chúa, nên Mẹ đã được trở nên tuyệt tác trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, ngay khi được tượng thai trong lòng bà Anna. Như thế Đức Maria được tiên thường lãnh nhận ơn cứu chuộc do Con Thiên Chúa thực hiện, chứ đâu phải chờ đến khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại mới sinh ơn cứu độ. Nói cách khác, Đức Maria được Chúa cứu chuộc trước khi Con Thiên Chúa làm người. Thế thì ai tự cho Giu-đa có công trong công cuộc cứu chuộc loài người.

II. GIUĐA CÓ NHỮNG TỘI GÌ VÀ BẢN CHẤT CỦA HẮN?


Đọc kỹ Tin Mừng ta thấy Giuđa rất nhiều tội :

1- Tội bán Thầy. Giuđa bán Thầy với giá một tên nô lệ 30$ (x Mt 26,15). Đây là tội lớn nhất của hắn đối với Thầy. Vì “tham tiền là nguồn gốc mọi tội ác” (1Tm 6,10)

2-
Tội ăn cắp. Giuđa được mọi người trong Nhóm tín nhiệm, đặt làm thủ quỹ, nhưng hắn thường thủ lén số tiền ấy để xài riêng (x Ga 12,6).

3-
Tội lỳ lợm làm theo ý riêng. Hắn không nghe Lời Thầy khuyên và cũng không màng chi đến anh em rất buồn và bất mãn vì ý đồ kẻ bán muốn bán Thầy (x Ga 13,18-21). Dù Thầy đã trả lời cho các môn đệ hỏi : “Thưa Thầy chẳng lẽ con sao?” Người đáp : “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : thà nó đừng sinh ra thì hơn!” Thế mà Giuđa lại còn hỏi : “Rabbi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời : “Chính anh nói đó” (x Mt 26,22-25 : Tin Mừng).

4- Tội khuất mặt dân làm bậy,
tìm cơ hội thuận tiện để nộp Thầy. (x Lc 22,6).

5-
Tội lợi dụng danh nghĩa giúp người nghèo để lường gạt. Hắn trách cô Maria, em Matta, đã dùng 300 quan tiền mua dầu thơm đổ vào chân Thầy là phí, để số tiền ấy đưa cho hắn chia cho người nghèo, nhưng thực ra hắn mượn lý do giúp người nghèo để che đậy tính gian của hắn, ai góp tiền vào quỹ chung, là hắn phỗng mất ! (x Ga 12,5-6).

6-
Tội bỏ dự tiệc Thánh Thể. Vì lúc Thầy trò đang dự tiệc Vượt Qua, trước khi Thầy lập Bí tích Thánh Thể, hắn ăn miếng bánh Thầy trao cho, tức khắc hắn bỏ bàn tiệc ra đi để nộp Thầy, lúc ấy là đêm tối (x Ga 13,30), đi vào đêm tối là đi vào sự chết! Chỉ còn 11 môn đệ ngồi lại với Thầy Giêsu, sau đó họ được dự tiệc Thánh Thể, đó chính là “giờ phút Chúa thi ân, ơn cả nghĩa dày”(Tv 69/68, 14bc : Đáp ca), Giuđa lại không màng tới.

7- Tội lừa dối Thầy. Hắn lấy nụ hôn Thầy là dấu yêu thương để chỉ điểm cho kẻ ác bắt, dù lúc ấy Thầy vẫn gọi hắn là bạn (x Mt 26,50).

8- Tội thất vọng không tin vào tình thương của Chúa, nên thắt cổ tự tử (x Mt 27,3-5), sau khi hắn hối hận ném tiền vào Đền Thờ, trả lại cho các thượng tế và hàng niên trưởng. Hắn không bắt chước ông Phêrô sám hối khóc lóc ăn năn vì đã chối Thầy (x Mt 26,69-75).

Như thế, trong chương 23 của Tin Mừng Matthêu, 8 lần Đức Giêsu chúc dữ cho những Biệt phái và Ký lục, thì Giuđa phạm đúng 8 tội khốn nạn trên, hắn đã lãnh nhận lời chúc dữ của Đức Giêsu đối với các đầu mục Do Thái, nên hắn tự thắt cổ nhào đầu xuống đất vỡ bụng lòi ruột ra (x Cv 1,18).

Quả thật, Giuđa đã không sống ơn gọi như ngôn sứ Isaia : “Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui” (Is 50,4-5 : Bài đọc).

III. GIUĐA CÓ THI HÀNH SỨ MỆNH NGÔN SỨ GIỐNG THẦY GIÊSU ?

Để làm Tông Đồ cho Chúa Giêsu, là phải tiếp tay với Ngài, đặc biệt trong sứmệnh ngôn sứ, thì phải giống Thầy Giêsu:

- Kiên cường rao giảng chân lý dù bị trù dập vẫn tin tưởng Thiên Chúa luôn phù hộ : “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên. Ai tranh tụng với tôi? Cùng nhau ta hầu toà! Ai muốn kiện cáo tôi? Cứ thử đến đây coi! Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội?” (Is 50,6-9 : Bài đọc). có thế mới được đồng hành với Thầy Giêsu và thưa : “Muôn lạy Vua Kitô, vì vâng lời Thánh Phụ, Ngài đã chịu dẫn đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt” (Tung Hô Tin Mừng).

Do đó người được Đức Giêsu huấn luyện, như ông Phêrô và được Ngài tín nhiệm đặt làm nền móng xây dựng Tòa Nhà Hội Thánh mà không liều mạng, kiên vững trong đau khổ vì sứ mệnh Chúa trao, thì vẫn bị Đức Giêsu mắng là “satan”(x Mt 16,21-23). Giống như Đức Giêsu đã xác nhận Giuđa là quỷ sứ ! (x Ga 6,70-71). Quỷ không được Thiên Chúa cứu!

IV. CHÚA CÓ ĐẨY AI VÀO SỰ CHẾT KHÔNG ?

Lời Kinh Thánh nói :“Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong” (Kn 1,13).


Thần chết đến chịt cổ là do người ta tự chọn điều trái ý Chúa, như Lời Thánh Kinh nói : “Thiên Chúa đặt trước mặt chúng ta sự sống và sự chết” (Dnl 30,15-20) ; “nước và lửa” (Hc 15,16-20), ta chọn gì thì được cái nấy, vì Ngài tôn trọng tự do đã ban cho ta. Bởi đó, ta muốn giữ được mạng sống mình, hãy nghe và sống Lời Đức Giê-su dạy :

- Như người khôn xây nhà trên đá, khi gặp mưa giông bão tố, nhà vẫnđứng vững ; trái lại, kẻ dại xây nhà trên cát, khi giống tố ập tới, tất yếu sụp đổ. Nhà sập không thể quy lỗi cho Thiên Chúa tạo ra giông tố, mà tại mình không chịu làm đúng kỹ thuật, vì gạt đi người chuyên môn xây dựng hướng dẫn (x Mt 7,24-27)!

- Đức Giêsu là cây, ta là ngành, ngành muốn sống tất yếu phải liền với thân cây, tách khỏi thân là tự tiêu diệt (x Ga 15,6).

Như thế Giuđa đã tự tạo ra hỏa ngục cho mình, vì hắn không chịu nghe Lời Thầy dạy, vẫn lỳ lợm sống giả dối, tham lam tiền của, và tự thắt cổ mà chết (x Mt 27, 3-5 ; Cv 1,18).

V. CHÚA NÓI GÌ VỀ BẢN CHẤT VÀ SỐ PHẬN CỦA GIUĐA ?

Đức Giêsu đã nói về Giuđa :

C Trong số 12 môn đệ, có một tên là quỷ sứ (x Ga 6,70-71).

C Giuđa là trò cùng ăn chung bàn với Thầy lại giơ gót đạp mặt Thầy (x Ga 13,18 ; Mt 26,23 : Tin Mừng).

C Đức Giêsu than phiền vềkẻ nộp Ngài : “Thà nó đừng sinh ra thì hơn” (x Mt 26,24 : Tin Mừng).

C Nhất là Đức Giêsu đã thưa với Chúa Cha về Giuđa : “Lạy Cha, trong những kẻ Cha ban cho Con (12 môn đệ), Con không làm mất một người nào, trừ ra con người hư đốn”(x Ga 17,12).

C Khi các môn đệ họp nhau để chọn người thay chỗ Giuđa đã mất, các ông đọc Lời Thánh Kinh : “Trại của nó hãy thành hoang vu, và đừng có ai ở lại trong đó. Chức vụ của nó kẻ khác cất lấy”.Vì Giuđa đã sa đọa bỏ trống ngôi mà đi vào chỗ dành riêng cho nó (x Cv 1,20.25).

C Tác giả thư Do Thái khẳng định : “Quả thật, những kẻ đã một lần được chiếu sáng, đã được nếm thử ân huệ bởi trời, đã được thông chia Thánh Thần, đã được thưởng thức Lời tốt đẹp của Thiên Chúa và được cảm nghiệm những sức mạnh của thế giới tương lai, những kẻ ấy mà sa ngã, thì không thể được đổi mới một lần nữa để sám hối ăn năn, vì họ đã tự tay đóng đinh Con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa và đã công khai sỉ nhục Người” (Dt 6,4-6).

C Thánh Gioan khuyên các tín hữu : “Kẻ nào phạm tội phải chết, tôi không bảo phải cầu xin cho nó” (1Ga 5,16b).

C Thánh Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Hội Thánh số 14 nói : “Người đã thuộc về Chúa Kitô mà không kiên trì sống đức ái, thì xác nó thuộc về Hội Thánh, linh hồn nó ở ngoài Hội Thánh! Kẻ ấy chẳng những không được Chúa cứu độmà còn bị xét xử nghiêm khắc hơn”. Giuđa không nghe, không sống giới răn yêu thầy Giêsu dạy. Thực vậy, sau khi Giuđa ra khỏi bàn tiệc, 11 môn đệ còn lại mới được Đức Giêsu dạy: “ Thầy ban cho anh em một điều răn mới, và anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga.13,34).

Chúng ta phải nhớ rằng Thiên Chúa vừa được gọi là Tình Yêu, nhưng cũng được gọi là lửa thiêu (x 1Ga 4,8 ; Dt 12,29). Bởi đó không ai được lạm dụng tình thương của Thiên Chúa mà nán trong tội lỗi, chỉ muốn đòi Chúa thể hiện tình yêu cứu mình, mà quên rằng “Chúa sẽ trả lại cho mỗi người cân xứng tùy theo công việc họ đã làm, hoặc lành hoặc dữ !” (x 2Cr 5,10)

Vậy “những kẻ bê trễlàm mất ân sủng của Thiên Chúa, sau này dẫu muốn hưởng cơ nghiệp chúc lành, nóđã bị loại thải, vì nó vô phương hối lại, dẫu đã khóc lóc cố tìm” (Dt 12,15.17 – Bản dịch NTT).

Mỗi người hãy suy gẫm những Lời Thánh Kinh trên đây và tự biết mình phải sống thế nào để bảo đảm được ơn cứu độ. Thánh Phaolô dạy : “Những tranh luận ngông cuồng, ngu muội, hãy gạt một bên, bởi biết rằng như thế chỉ gây trò khẩu chiến. Nhưng tôi tớ thì không được khẩu chiến, mà phải ở khiêm nhường với mọi người, biết dạy dỗ,hiền từ dạy bảo kẻ chống đối, biết đâu Thiên Chúa lại ban ơn hối cải, mà nhìn biết sự thật, thoát dò lưới ma quỷ” (2Tm 2,23-26).

THUỘC LÒNG

Người đã thuộc về Chúa Kitô mà không kiên trì sống đức ái, thì xác nó thuộc về Hội Thánh, linh hồn nó ở ngoài Hội Thánh! Kẻ ấy chẳng những không được Chúa cứu độ mà còn bịxét xử nghiêm khắc hơn (HCHT số 14).


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang