Giới trẻ

Paris có gì lạ không em?

Đây không phải là nội dung ca khúc tình tứ của Ngô Thụy Miên, nhưng là những điều lạ lùng người ta thấy sau vụ cháy ở nhà thờ Đức Bà Paris.

 Xem chi tiết »
Cám ơn Trời vì đã ban cho con ơn chậm hiểu

Cám ơn Trời vì đã ban cho con ơn chậm hiểu. Ví dụ như 3 lần sau, ơn chậm hiểu thật là có ích:

 Xem chi tiết »
Nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta

HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 11b:

 Xem chi tiết »
Chọn giữa hai miếng trắng

HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 11a:

 Xem chi tiết »
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 10b: (Đêm Thiêng, tiếp theo)

 Xem chi tiết »
Đêm thiêng

HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 10a:

 Xem chi tiết »
Con cháu chúng ta cần biết mình cao quý

HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 9:

 Xem chi tiết »
Quyền năng của hạt cải

HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 8

 Xem chi tiết »
Câu lạc bộ Ba giờ chiều

HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 7

 Xem chi tiết »
Tông đồ Lòng Thương Xót

HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 6

 Xem chi tiết »
Tôn sùng Lòng Thương Xót

HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 5:

 Xem chi tiết »
Tiếng gọi của Lòng Thương Xót

HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 4

 Xem chi tiết »
Chúa đầy lòng thương cảm

HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 3

 Xem chi tiết »
Được xét xử trong tình thương

HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - BÀI 2

 Xem chi tiết »
Chúa cho thấy Ngài đang đến

Hiệp nhất trong Lòng Thương Xót - BÀI 1

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang