Giới thiệu về Đức Hồng Y Angelo Scola

3/11/2013 3:04:18 AM
Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng Giám Mục Milan, sinh ngày 7/11/1941 tại Malgrate, Milan, Italia. Ngài được thụ phong linh mục ngày 18 tháng 7 năm 1970. Ngài có hai bằng Tiến Sĩ về Thần Học và Triết Học.

AngeloScola.jpg


Đức Hồng Y Angelo Scola đã từng theo học tại đại học Mỹ Châu tại Washington, DC, Hoa Kỳ. Ngoài tiếng Ý là tiếng mẹ đẻ, ngài nói tiếng Anh lưu loát và nhiều ngôn ngữ khác nữa.

Đức Hồng Y Angelo Scola đã tham gia tích cực vào phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng trước khi trở thành phụ tá nghiên cứu về Triết Học và Giáo Sư phụ giảng về Thần Học Luân Lý tại Đại Học Fribourg. Năm 1982, ngài được bổ nhiệm là Giáo Sư Thần Học Nhân Văn tại Viện Nghiên Cứu Gioan Phaolô II về Hôn Nhân và Gia Đình. Ngài cũng đã là Giáo Sư Kitô Học tại Đại Học Giáo Hoàng Latêranô.

Ngày 21/9/1991, ngài được bổ nhiệm Giám Mục Grosseto và được tấn phong ngày 20 tháng Bẩy năm đó. Năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài là Viện Trưởng Đại Học Giáo Hoàng Latêranô và chủ tịch Viện Nghiên Cứu Gioan Phaolô II về Hôn Nhân và Gia Đình..

Ngày 5/2/2002, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài là Thượng Phụ Thành Venice. Trong thế kỷ 20, 3 vị tiền nhiệm của ngài đã trở thành Giáo Hoàng là các Đức Giáo Hoàng Piô X, Gioan XXIII, và Gioan Phaolô I.

Ngày 9/4/2002 ngài được đề cử chủ tịch Hội Đồng Giám Mục miền Triveneta, Italia.

Ngày 21/10/2003, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y với hiệu tòa Mười Hai Thánh Tông Đồ.

Ngày 28 tháng 6 năm 2011, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Milan là quê hương của thánh Ambrose, thánh Charles Borromeo, và Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục.

Trong giáo triều Rôma, Đức Hồng Y Angelo Scola là thành viên:

• Bộ Giáo Sĩ

• Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách về Gia Đình

• Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách về Giáo Dân

Đức Hồng Y Angelo Scola nổi tiếng với chương trình Oasis được đưa ra vào năm 2004 tại Venice, để khuyến khích sự hiểu biết lẫn nhau và cơ hội gặp gỡ giữa thế giới phương Tây và thế giới Hồi giáo.

Chương trình Oasis nghiên cứu các tương tác giữa Kitô hữu và người Hồi giáo và cách thức mà họ giải thích tôn giáo của mình trong giai đoạn hiện nay của việc hội nhập các dân tộc các nền văn minh và văn hóa.

Theo Oasis, đối thoại liên tôn liên quan đến việc đối thoại giữa các nền văn hóa bởi vì kinh nghiệm tôn giáo luôn sống động và thể hiện thông qua các phương tiện văn hóa: không chỉ đơn thuần là về mức độ thần học và tâm linh, mà còn vào mức độ chính trị, kinh tế, và xã hội.

Đức Hồng Y Angelo Scola cũng thường đưa ra những lời kêu gọi cải tổ việc đào tạo các thần học gia. Ngài nhận định rằng các thần học gia ngày nay phải được chuẩn bị để không chỉ suy tư về tôn giáo nhưng còn phải đối diện với những vấn đề căng thẳng nhất trong xã hội.

Nói với báo Ý La Repubblica, hôm 28/6/2004, Đức Hồng Y Scola nhận định rằng các nhà thần học gia cần thông hiểu những vấn đề liên quan đến sinh học, kinh tế và các vấn đề then chốt khác của văn hóa. Ngài cho rằng cách thức nghiên cứu thần học như hiện nay phần nào phải chịu trách nhiệm đối với “sự yếu kém hiện nay trong việc trình bày các nguyên tắc Kitô Giáo” cho xã hội đương đại. Các thần học gia phải phát triển khả năng chứng tỏ những nghiên cứu của họ có thể áp dụng được cho những vấn đề của cuộc sống hàng ngày.

Đức Hồng Y cho biết trường đại học Công Giáo Studium Marcianum mới được khánh thành tại Venice sẽ giới thiệu với các thần học gia về “nghệ thuật, văn hóa, sinh học, đạo đức thương nghiệp và khoa học xã hội”.

“Một nhà thần học cũng có thể là một nhà quản trị”. Đức Hồng Y cho biết ở Mỹ, hãng Coca-Cola thuê các nhà thần học làm việc cho họ vì “kinh tế bắt đầu tái khám phá ra sự quan trọng của tài nguyên con người và xã hội”.

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng trong khi giải thích các học thuyết Kitô Giáo, các nhà thần học cần chuẩn bị để lý giải cách thức mà những sự thật về đức tin có thể soi sáng cho những sự thật về bản chất con người và hành vi của con người.

Ứng dụng cụ thể trong trường hợp hôn nhân, Đức Hồng Y nhận xét là cần tái khẳng định bản chất kết hiệp của tình yêu. Khi chúng ta nói về sự bất khả phân ly của hôn nhân, điều này không phải là tâm lý bảo thủ nhưng vì hôn nhân là dạng nhân bản nhất và đầy đủ nhất trong các quan hệ giữa một người nam và một người nữ. Gia đình xây dựng trên hôn nhân Kitô Giáo không chỉ là một lý tưởng nhưng là một yếu tố ổn định nhất của bất kỳ một xã hội lành mạnh nào muốn trang bị cho mình một sự bảo vệ vô giá trước “mọi sự xâm lăng gây mất ổn định và sự nguy hiểm của sự tự huỷ diệt”.

 

Vatican_Cardinals_Scola.jpg

 
(Đặng Tự Do, Vietcatholic 09-03-2013)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang