CONGGIAO.INFO

Conggiao.info, được thành lập từ năm 2009 nhân ngày lễ Chúa Chiên Lành

Tôn chỉ:
Conggiao.info - Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.

Châm ngôn:
Tin Yêu và Hy Vọng

Bổn mạng:
Các Tổng Lãnh Thiên Thần
Michael Gabriel Raphael

Email:
web@conggiao.info

Lên đầu trang