Gioan rao giảng

12/2/2011 5:36:37 PM

Gio-an Tẩy Giả trước tiên

Vào trong hoang địa Người liền ăn chay

Giảng cho dân chúng từ nay

Ai mà sám hối tha ngay tội tình

Mọi người nghe biết tình hình

Khắp miền kéo đến xin trình với ông

Gio-an đưa họ xuống sông

Rồi làm phép rửa ở trong nước nguồn

Ông còn thông báo rõ luôn

Vẫn còn có Đấng ban muôn ơn lành

Người thì quyền phép đã đành

Còn làm phép rửa nhân danh Thánh Thần

Người nay đã đến rất gần

Đem muôn ơn phúc cho dân con Ngài

Anh em chuẩn bị đường dài

Dọn cho ngay thẳng một mai đón Người.

Jos. Hồng Ân

Lên đầu trang