Giáo xứ Thượng Thụy (Kẻ Bạc)

10/17/2021 10:08:13 AM
📍 Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội

🚩 Giáo hạt CHÍNH TÒA

🔔 Giờ lễ
+ Ngày thường: 5h30: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, và Thứ Bảy; 18h00: Thứ Ba và Thứ Năm
+ Thứ Bẩy: 
+ Chúa Nhật: 09h00 (Lễ Thiếu Nhi) và 18h00

🙏 Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm (8/12)

👤 Quản xứ: Phêrô Nguyễn Đức Toản

     Phụ tá: 

✝️ Thành lập: 

⛪️ Giáo họ trực thuộc: Ki-tô, Văn Phái, Phú Gia,Phú Thọ

☎️ ✉️ 🌐

❤️‍Sơ lược: 

📷

gx thuong thuy

✒️ tonggiaophanhanoi.org

👉 Bổ sung thông tin web@conggiao.info

Lên đầu trang