Giáo xứ Thái Hà

10/17/2021 10:05:31 AM
📍 180/2 Nguyễn Lương Bằng – Quang Trung – Đống Đa – Hà Nội

🚩 Giáo hạt CHÍNH TÒA

🔔 Giờ lễ
+ Ngày thường: 
+ Thứ Bẩy: 
+ Chúa Nhật: 

🙏 Bổn mạng: Thánh Anphongsô

👤 Quản xứ: Giuse Trịnh Ngọc Hiên CssR

     Phụ tá: 

✝️ Thành lập: 1939

⛪️ Giáo họ trực thuộc: 

☎️ ✉️ 🌐

❤️‍Sơ lược: 

Xây dựng năm 1935. Tu bổ năm 2002.

Cơ sở trong Giáo xứ:

* Thánh đường và nhà xứ hiện nay là một phần của DCCT HN.

* Bệnh viện Đống Đa nguyên là DCCT HN.

Những biến cố đặc biệt trong lịch sử Giáo xứ:

* 1928: Thành lập DCCT HN.

* 1930: Xây dựng Tu viện DCCT, nay là Bệnh viện Đống Đa.

* 1935: Khánh thành Đền Đức Mẹ HCG, nay là nhà thờ Thái Hà.

* 1954: Tu viện còn lại 3 linh mục và 2 tu sĩ. Giáo dân hầu hết di cư vào Nam. Giáo xứ chỉ còn lại khoảng 200 người.

📷


✒️ tonggiaophanhanoi.org

👉 Bổ sung thông tin web@conggiao.info

Lên đầu trang