Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa Knoxville, Tennessee, Hoa Kỳ: Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

6/16/2015 11:51:31 AM
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức và Rước Lễ lần đầu cho 10 con em trong giáo xứ vào sáng Chúa Nhật ngày 14 tháng 06 vừa qua đã trở thành ngày vui lớn và hồng phúc cho một Giáo xứ mới mẻ dành cho người Việt Nam tại Thành Phố Knoxville, tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ.

Thánh lễ do Đức Hồng Y Justin Rigali, nguyên Tổng Giám Mục Giáo Phận Philadelphia, tiểu bang Pennsylvani chủ tế, cùng với sự hiện diện của quý cha, quý thầy sáu, quý Sơ và chủng sinh.

 

Giáo xứ Lòng Thương Xót Chúa hiện là giáo xứ trẻ nhất trong Giáo Phận Knoxville, vừa được nâng lên thành giáo xứ tháng 11 năm 2014 vừa qua. Giáo xứ hiện có hơn một trăm gia đình Công giáo tại thành phố Knoxville và vùng phụ cận. Tuy nhiên, giáo xứ được thiết lập vì nhu cầu của mọi người Công giáo Việt Nam trong toàn giáo phận Knoxville.

 

LongThuongXotChuaKnoxville-5.JPG

LongThuongXotChuaKnoxville-7.JPG

LongThuongXotChuaKnoxville-8.JPG

LongThuongXotChuaKnoxville-2.JPG

LongThuongXotChuaKnoxville-3.JPG

LongThuongXotChuaKnoxville-1.JPG

LongThuongXotChuaKnoxville-4.JPG

LongThuongXotChuaKnoxville-9.JPG

LongThuongXotChuaKnoxville-10.JPG

LongThuongXotChuaKnoxville-6.JPG

LongThuongXotChuaKnoxville-11.JPG

 

Bảo Sang Lý

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang