Giáo xứ Lại Yên

10/17/2021 9:55:18 AM
📍 Thôn 3, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội

🚩 Giáo hạt CHÍNH TÒA

🔔 Giờ lễ
+ Ngày thường: 
+ Thứ Bẩy:
+ Chúa Nhật:

🙏 Bổn mạng: Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu (1/10)

👤 Quản xứ: Antôn Trần Công Ý

     Phụ tá: Giuse Phạm Hoàng Huy

✝️ Thành lập: 

⛪️ Giáo họ trực thuộc: Phương Viên, Đắc Sở, Tiền Lệ, Yên Thái, Phương Bảng

☎️ ✉️ 🌐

❤️‍Sơ lược: 

📷

gx lai yen

✒️ tonggiaophanhanoi.org

👉 Bổ sung thông tin web@conggiao.info

Lên đầu trang